Lidl tarjoaa apua Sandbergin pellon hoitoon – tavoitteena pölyttäjien uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen

Pölyttäjien elinympäristöjen lisäämiseksi Lidl aloittaa yhteistyön Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa Mäntsälän Sandbergin pellolla.

Suomessa tärkein syy pölyttäjien uhanalaistumiskehitykselle on elinympäristöjen vähentyminen – yli 90 prosenttia perinnebiotooppien pinta-alasta on hävinnyt viimeisen 50 vuoden aikana. Pölyttäjäkato vaikuttaa ruoantuotantoon ja yksipuolistaa kauppojen valikoimaa.

– Ruoantuotanto on hyvin paljon pölyttäjien varassa. Jopa 75 prosenttia satokasveista on pölyttäjien varassa tai ainakin hyötyvät pölytyksestä. Pölyttäjien varassa ovat muun muassa suomalaisillekin tutut omenat ja metsämarjat kuten mustikka sekä myös monet hedelmät, vihannekset ja pähkinät. sanoo Lidlin vastuullisuusasiantuntija Laura Kvissberg.

Lidl tukee Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin perinnebiotooppien hoitoon ja suojeluun keskittyvää Ketosirkka-hanketta kolmella eri kohteella Uudenmaan alueella.

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden myötä muovautuneita elinympäristöjä kuten niittyjä ja ketoja. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, erityisesti mesipistiäisille ja perhosille.

Lidlin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyö alkaa kesällä 2022 ja yhteistyökohteet sijaitsevat Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Espoossa. Jokaiselle kohteelle on tehty oma hoitosuunnitelmansa.

– Sandbergin pelto on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi. Se on luonnonsuojelualue ja kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Pinta-alaltaan entinen laidunkäytössä ollut pelto on noin 3,5 hehtaaria, kertoo hankekoordinaattori Kaisa Kauranen.

– Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on hoitanut kohdetta vuodesta 1993 lähtien muun muassa säännöllisin niitoin. Tulokset ovat hienoja. Pellolta on seurannoissa löydetty uhanalaisia ketokasvilajeja. Myös pellon perhoslajisto on edustava. On hienoa saada Lidl mukaan tukemaan hoitotyötä, jotta voidaan turvata tämän arvokkaan elinympäristön säilyminen myös jatkossa, lisää Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Elina Vuori.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut