Kunnanvaltuutettu Katri Manniselle annettiin kirjallinen huomautus

Kuntapolitiikka: Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kunnanhallituksen jäsenestä tehdään työsuojeluilmoitus

Kunnanhallituksessa käsiteltiin helmikuun viimeisenä päivänä erikoista asiaa, kun hallituksella oli käsiteltävänään hallituksen jäsenestä, Katri Mannisesta (kesk.) tehdyt työsuojeluilmoitukset.

Ilmoituksissa Mannisen toiminta koettiin ilmoitusten tekijöiden taholta vastuuttomaksi, epäasialliseksi ja häiritseväksi. Asiassa vedottiin työturvallisuuslain 28 § ja Kuntalain 85 §, sekä Kuntalain 69 §:n 2. momenttiin.

Mainituissa pykälissä viitataan siihen, että työntekijään ei saa kohdistua hänen terveydelleen haitta tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, ja luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) virkarikoksia koskevia säännöksiä.

Lisäksi luottamushenkilön tulisi edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä

toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

– Se mikä mielestäni on oleellista, että asiaa on käsitelty suullisesti jo syksyllä, ja kun tammikuussa tuli kaksi työsuojeluilmoitusta, kunnanhallitus työnantajan edustajana velvollinen puuttumaan asiaan ja näin myös toimittiin.

– Asiaan on suhtauduttava vakavasti ja viivyttelemättä. Tavoitteena tulee olla toimintatapa keskustelukulttuurissa kunnassa sellainen, ettei kukaan koe joutuneensa epäasiallisen kohtelun tai häirinnän alaiseksi, punnitsi asiaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Havula (kesk.).

Työryhmän raportissa kerrotaan, että Mannisen erityisesti sosiaalisessa mediassa esittämää, kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin kohdistuvaa vihjailua, kielenkäyttöä ja käytöstä on pidettävä luottamushenkilön velvoitteiden ja työnantajaroolin vastaisina.

Työryhmä otti päätöksessään huomioon vain ajan, jolloin Manninen on toiminut kunnanvaltuutettuna. Sosiaalisessa mediassa hän oli äänekäs etenkin kesällä 2020 Arolan koulun lakkauttamiseen liittyvissä keskusteluissa

Sosiaaliseen mediaan helmikuun viimeisenä viikonloppuna kirjoittamassaan pitkässä vastauksessa Manninen kertoo asiasta näin:

– Myönnän, että turhautumiseni muun muassa tiettyjen asioiden hitaasta etenemisestä on purkautunut välillä somessa ja myös kokouksissa [..] ja kuittailevina sivuhuomautuksina tiettyjä viranhaltijoita kohtaan.

– Ymmärrän, että yhdistettynä Arolan koulun lopettamisen aikaisiin suoriin hyökkäyksiin nämä kommentit ovat tuntuneet niiden kohteena olevista henkilöistä erityisen ikäviltä.

Asiaa käsitellyt työryhmä ehdotti valtuutettu Manniselle kirjallista huomautusta. Lisäksi työryhmä esittää, että erityisenä korjaavana toimenpiteenä laadittaisiin eettiset pelisäännöt, jotka voidaan sisäistää ja hyväksyä kunnassa.

Työnantajan toimenpiteiksi suositeltiin vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittämistä ja rakentamista, roolien selvennystä koulutuksen avulla sekä yhteisten toimintatapojen selventämistä luottamushenkilöiden kanssa käytävillä työnjohdollisilla keskusteluilla.

Manninen kertoi pitkässä kirjoituksessaan myös olevansa pahoillaan käytöksestään.

– Olen tajunnut vasta tämän työsuojeluprosessin myötä kunnolla sen, että kunnanhallituksen jäsenenä olen yksi viranhaltijoiden esimiehistä, Manninen kirjoitti.

Puhelimitse tavoitettu Manninen lisäksi myönsi, että hänellä oli voimakkaita vastakkaisia näkemyksiä tiettyjen viranhaltijoiden kanssa ja heitä kohtaan, eikä hän peitellyt sitä.

Manninen myös painotti sitä, että hänellä on tarkkaavuushäiriönsä takia vaikeuksia hahmottaa sisäsyntyisesti mikä on sopivaa ja mikä sopimatonta toimintaa.

– Pyrin jatkossa kiinnittämään tarkempaa huomiota sanamuotoihin, joilla kysymykset ja esitykset esitän ja kiitän työsuojeluilmoituksia käsitellyttä työryhmää heidän työstään. Tiedän, että tilanne oli heillekin kiusallinen ja vaikea, Manninen pahoitteli asiaa kirjoituksessaan.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut