Suojelua, asuntoja ja puistoa – Kartanonmetsän ja Leppämäen kaavat ovat nyt nähtävillä

Kartanonmetsän ja Leppämäen asemakaavamuutosten tavoitteena on siirtää Mäntsälän kartanon Kirkonmäen rakentamattomat tontit Leppämäkeen ja muuttaa Kirkonmäen metsä yleiseksi puistoksi. Lisäksi Mäntsälän kartanon historiallinen ympäristö halutaan säilyttää sellaisenaan.

Alueella oli aiemmin voimassa vuonna 1997 päivätty asemakaava, jossa kirkon taakse, Herlevintien varteen oli kaavoitettu tontit viidelle yksiasuntoiselle erillispientalolle ja kartanon rakennukset ja pihapiiri olivat ilman asemakaavaa.

Nyt uudessa kaavassa kartanon rakennukset ja ympäristö suojellaan ja asemakaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan ”Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Mäntsälän kirkonmäki” alueeseen. Jatkossa alueen käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Kartanon historia yltää aina 1600-luvulle asti.

Samalla Herlevintien ja kirkon väliin jäävä alue on nimetty Sylvianpuistoksi ja alue säilytetään metsäisenä puistona, jolla voi olla virkistyskäyttöä.

Aiemmin kirkonmäelle varatut rakennusoikeudet siirtyvät uudessa kaavassa idemmäs Leppämäkeen. Kaavassa Leppämäen kantava idea on mäelle nouseva kaartuva luonnonmuotoja myötäilevä katu ja sen kokoama ”sisäpiha”. Vuotavantien myötäisesti kaavaan on merkitty rivitalojen korttelialue ja eteläiselle laidalle erillispientalojen korttelialue.

Julkisivujen materiaalina tulee käyttää puuta.

Kaavoitettavalla alueella kulkee nykyään myös epävirallisten polkujen muodostama luontopolku, joka kiertää Kartanonsuon. Polkuverkosto on ollut kuntalaisten ahkerassa käytössä. Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvityksessä vuonna 2002 alue nimettiin paikallisesti arvokkaaksi ja suosituksena silloin annettiin, että suo tulisi säilyttää luonnontilaisena ja sitä reunustavia reunametsiä tulisi käsitellä varovasti.

– Leppämäen alueella osin menee näitä epävirallisia polkuja. Näitä on osaltaan pyritty säilyttämään mitä voi, mutta en nyt osaa tämän tarkemmin sanoa kuinka paljon muutoksia mahdollisesti näihin tulee Leppämäen myötä, kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus arvioi.

Asemakaavaluonnokset pidetään nähtävillä 31.1. asti Mäntsälän kunnantalon virallisella ilmoitustaululla. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 31.1. klo 15 mennessä osoitteeseen Mäntsälän kunta, kuntakehityspalvelut, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä tai sähköpostilla kirjaamo@mantsala.fi.

Asemakaavamuutos toteutuu 5 vuoden kuluessa.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut