Lietekuljetuspäätöksestä valitettiin oikeuteen – jätelautakunta seisoo kuitenkin päätöksensä takana

Jätelautakunta: Hallinto-oikeudelle tehtyihin valituksiin annettiin lausunnot äänestyksen jälkeen.

Uudenmaan jätelautakunta esittää Helsingin hallinto-oikeudelle, että se hylkäisi valitukset, jotka on tehty lietekuljetusten siirtämisestä kuntien hoidettavaksi. Arkisto/Vesa Tapiola

Riitta Ketola

Uudenmaan jätelautakunnan elokuussa tekemästä päätöksestä, joka koskee jätevesilietteiden kuljetusta, on tehty kolme valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Jätelautakunta kokoontui keskiviikkona (27.10.) antamaan lausuntonsa valituksiin. Ne esitetään hylättäväksi perusteettomina.

Uudenmaan jätelautakunta teki 24. elokuuta päätöksen, jonka mukaan jätevesilietteiden kuljetus siirtyy kuntien vastuulle. Itä-Uudellamaalla päätös koskee Sipoota, Porvoota, Askolaa, Loviisaa ja Pornaisia. Päätös syntyi 5–5 päättyneen äänestyksen jälkeen, puheenjohtajan äänen ratkaistessa asian.

Hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista Uudenmaan jätelautakunnassa oli ensimmäisenä käsittelyssä Pornaisten kunnanhallituksen valitus. Esitys valituksen hylkäämisestä voitti äänin 7–5.

Karl Åbergin esityksen mukaan jätelautakunta olisi päättänyt pyytää Helsingin hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausunnon antamiselle. Esittelijän esitys voitti äänin 7 (Elin Andersson, Tuula Huuhtanen, Kristo Halme, Timo Jansson, Sanna Kurki, Jaana Laine, Miika Lepokallio) – 5 (Åke Holmlund, Matti Kalvia, Mikael Karlsson, Karl Åberg, Riitta Villanen).

Kaksi muuta lausuntoa annettiin ilman äänestyksiä. Niissäkin esitetään, että hallinto-oikeus hylkää valitukset perusteettomina.

Pornaisten kunnanhallituksen tekemässä valituksessa vedotaan muun muassa siihen, että kunnan edustaja ei ollut paikalla elokuussa pidetyssä kokouksessa.

Jätelautakunta huomauttaa, että kun varsinainen jäsen ilmoitti esteestään, kutsu meni varajäsenelle 12 päivää ennen kokousta ja esityslista oli nähtävillä netissä ennen kokousta. Lisäksi kuljetusasiaa oli käsitelty jo keväällä pidetyissä kokouksissa, joten jäsenillä on ollut tieto elokuussa käsiteltävästä asiasta.

Pornaisissa oli myös epäselvyyttä siitä, kuka edustaa jätelautakunnassa, koska valtuustokausi oli vaihtunut elokuussa. Jätelautakunta toteaa, että lautakunnan kokoonpano on ollut selvä siitä asti, kun se aloitti toimintansa 2019. Uudet jäsenet aloittavat nyt syksyllä, kun tulee seuraava kokous.

Pornaisten kunnan kanta on se, että lietekuljetukset pitäisi pitää nykyisessä järjestelmässä. Jätelautakunnan mukaan tämä mielipide on tullut kuulluksi jo elokuun kokouksessa.

Toisen valituksen tekijänä oli Askolan Lokapojat Oy ja Sonja Kantola, joka on yrityksen toimitusjohtaja.

Yritys perustelee vaatimustaan päätöksen kumoamisesta muun muassa EU-direktiiveillä. Yritys myös toteaa, että nykyinen järjestelmä täyttää jätelain vaatimukset.

Valituksessa huomautetaan, että kaikki asiaan kantaa ottaneet kunnat ovat tukeneet kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta. Lisäksi valittajat toteavat, että jätelaissa tai muualtakaan ei löydy mainintaa siitä, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus olisi ensisijainen vaihtoehto.

Jätelautakunnan lausunnossa hallinto-oikeudelle huomautetaan, että Lokapoikien valituksessa esitetään useita väittämiä, jotka perustuvat vanhentuneeseen tietoon kunnallisesta kuljetusjärjestelmästä tai eivät ole todenperäisiä. Esimerkiksi osa kunnista kannattaa esitettyä muutosta tai on todennut, että päätöksen tulee täyttää jätelain edellytykset.

Lautakunnan mielestä nykyisessä järjestelmässä jätelain edellytykset eivät aina täyty. Kuljetusyrittäjien velvollisuutena on ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle asiakkaidensa jätevesilietteen kuljetustiedot. Nämä tiedot saadaan pääasiassa merkittävimmiltä yrityksiltä, mutta ne tulisi saada jätelain mukaan kaikilta.

Kiinteistön haltijan on puolestaan pidettävä kirjaa kiinteistöllä tapahtuneista jätevesilietteen tyhjennyksistä, mutta kerätyn tiedon pohjalta on voitu todeta, että tyhjennykset on hoidettu jätehuoltomääräysten mukaan vain 47 prosentilla niistä kiinteistöistä, joilta tiedot on saatu.

Omatoiminen lietteen käsittely on sallittu tietyin edellytyksin, mutta siitäkään ei yleensä tehdä lakisääteisiä ilmoituksia.

Jätelautakunta toteaa myös, että yksikään lietteen kuljetusyrittäjä ei ole ilmoittanut viranomaiselle kiinteistöillä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista, esimerkiksi lietesäiliöiden ylivuodosta tai rikkinäisistä säiliöistä, vaikka ongelmia varmasti esiintyy. Tällaisista ongelmista voi seurata vaaraa ja haittaa ympäristölle ja terveydelle. Kunnallisessa kuljetusjärjestelmässä kuljettajan on heti tehtävä merkintä tällaisista ongelmista jätehuoltoviranomaisen kuljetus rekisteriin ja viranomainen voi puuttua asiaan.

Kolmannen valituksen tekijöinä ovat Eerola-Yhtiöt Oy, E-Ympäristöpalvelut Länsi Oy, E-Ympäristöpalvelut Itä Oy, Kuljetus Klemola Oy ja Eero Kölhi.

Valituksessa esitetyt asiat ovat saman suuntaisia kuin Askolan Lokapojat Oy:lläkin. Samoin niille annettu vastine.

Uudenmaan jätelautakunnassa Loviisan edustajana toimiva Mikael Karlsson (r.) on sitä mieltä, että asia olisi pitänyt jättää uuden lautakunnan käsiteltäväksi. Lokakuussa pidetty kokous oli viimeinen, johon osallistuivat vuonna 2018 valitut jäsenet.

Karlssonin perusteluna oli myös se, että kaikkien kuntien jäsenet eivät olleet edustettuna elokuun kokouksessa.

Mikael Karlsson ei ollut alunperinkään sillä kannalla, että siirtyminen kunnalliseen jätehuoltoon olisi hyvä ratkaisu.

– Lokakaivojen omistajille tulee lisää kustannuksia, kun toimijat vähenevät niin paljon.

Tarkoitus on, että Rosk'n Roll kilpailuttaa yhteisesti kuntien puolesta lietekuljetukset. Pelkona on, että kilpailutuksiin voivat osallistua vain isot yritykset.

Karlsson huomauttaa, että pienet yritykset ovat joustavampia toiminnassaan.

– Maaseudulla sääolosuhteiden huomiointi on tärkeää, jotta päästään maastoon niin, että ei ole liukasta tai liikaa lunta. Sen takia vanha systeemi on ollut parempi, koska on voinut itse katsoa millaiset ovat olosuhteet, kun tilaa tyhjennystä.

– En tykkää ollenkaan tästä kehityksestä yhteiskunnassa, että kaikki tulee niin suureksi ja isoksi. Se ei ole pienelle ihmiselle hyvä.

– Onneksi meillä Loviisassa on paljon vesiosuuskuntia. Itse olen Ruotsinkylän vesiosuuskunnan puheenjohtaja, niin meille tämä muutos ei ole niin paha asia. Loviisassa on kaiken kaikkiaan parikymmentä vesiosuuskuntaa.

Kommentoi

Palvelut