Naisten palkkataso laahaa Mäntsälässäkin – katso tästä oman ikäluokkasi keskiansiot

Lasse Herrala

Mäntsälän palkansaajien ja eläkeläisten keskiansio poikkeaa jonkin verran naapurikunnista.

Nuoremmat ikäluokat 44-vuotiaisiin asti pärjäävät keskipalkkavertailussa, mutta 45-vuotiaista vanhempiin ikäluokkiin Mäntsälä on peränpitäjänä Keski-Uudellamaalla.

Keskipalkkojen pienemmyyttä selittänee se, että Mäntsälässä on paljon matalammin palkattujen alojen työpaikkoja ja korkealle koulutettujen ja usein parempipalkkaisten työntekijöitten määrä on pienempi kuin useimmissa naapureissa.

Kun keskipalkat/ eläkkeet otetaan huomioon, on vielä odotettavissa, että kuluu muutama vuosikymmen, ennen kuin naapurikuntien palkkataso saavutetaan.

Tosin ennustaminen vuosikymmenten päähän on epävarmaa. Ennuste perustuu siihen, että jos palkkataso on muita pienempi, niin siitä seuraa myös pienemmät eläkkeet.

Ikäluokassa 65–74-vuotiaat suurin osa on eläkeläisiä, millä selittyy erityisesti naisten pieni keskipalkka 1743 euroa. Eläke on noin 60 prosenttia palkasta.

Eniten Mäntsälässä ansaitsevat ikäluokan 35–44 miehet, keskipalkan ollessa 3915 euroa kuukaudessa. Myös samanikäiset naiset ansaitsevat ikäluokista eniten, 2970 euroa.

Tässä ikäluokassa naisen euro on Mäntsälässä 75 senttiä. Pienimmillä ansioilla joutuvat Mäntsälässä selviämään yli 75-vuotiaat naiset, joilla eläketuloja on 1447 euroa.

Nuorimman ikäluokan 25–34-vuotiaiden keskipalkan pienuutta selittää se, että osa ikäluokasta opiskelee ja käy samanaikaisesti töissä. Toisaalta he jäävät myös ilman työkokemuksesta saatavia lisiä.

Korkein keskipalkka, Keski-Uudellamaalla 4693 euroa, on Sipoon 45–54-vuotiailla miehillä. Naisilla parhaat tulot 3532 ovat niin ikään Sipoon samanikäisillä.

Kaikista pienimmät keskiansiot, 1332 euroa, on yli 75-vuotiailla naisilla Pornaisissa.

Mäntsälässä puolestaan pienimmät keskiansiot naapurikuntien samanikäisiin miehiin verrattuna, 1775 euroa ovat yli 75-vuotiailla miehillä.

Yhdessäkään ikäryhmässä naisten keskipalkat eivät yllä lähellekään miesten tasoa. Kuitenkin esimerkiksi 45-54-vuotiaat naiset ansaitsevat selkeästi enemmän kuin 25-34-vuotiaat palkkasisarensa, Pornaisissa nuoremmat naiset ansaitsevat yli 1000 euroa samanikäisiä miehiä vähemmän.

Koko maan tilastoissa korkein keskipalkka naisilla on Kauniaisissa 5146 euroa ikäluokassa 45-54 vuotta. Myös korkein keskipalkka on Kauniaisten miehillä 9646 euroa 45–54-vuotiaiden ikäluokassa.

Sipoon samanikäiset naiset pitävät koko maan tilastossa seitsemättä sijaa ja Tuusulan yhdeksättä.

Miesten keskipalkoissa Tuusulan 45–54-vuotiaat sijoittuvat koko maassa kymmenenneksi.

Kokonaisuutena Mäntsälän keskipalkat sijoittuvat valtakunnallisesti kohtuullisesti. Keski-Uudellamaalla sarja vain on niin kova, ettei kärkisijoja tule.

Suomalaisten keskipalkka oli 2020 Tilastokeskuksen mukaan 3595 euroa kuukaudessa, naisten 3289 ja miesten 3907.

Tilastokeskuksen avoimen tietokannan luvuissa ei ole mukana pääomatuloja. Tilasto ei ota huomioon monen yrittäjän osinkoja tai mitään muitakaan pääomatuloja, esimerkiksi myyntivoittoja, vaan koostuu nimenomaan ansiotuloista.

Luvut on saatu Tilastokeskuksen ja Taloussanomien tilastoista.

Kommentoi

Palvelut