Eläkeliiton toiminta viriää taas – "Tavoitteemme on, että jokaisessa kunnassa ja kylässä on vähintään sote-asema tai sote-piste

Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen tuli juhlistamaan Eläkeliiton Mäntsälän yhdistyksen jäsenten tapaamista kunnantalon valtuustosalissa 2.11.

Hän totesi tervehdyspuheessaan, että elämä on voittamassa ja yhteiskunta avautumassa, talous kehittyy hyvin ja kansalaisten luottamus tulevaan on ennätyksellisen korkealla.

Vain velan kasvu ja koronan pitkäaikaisvaikutukset kansalaisten mieliin ja kuntoon hoito- ja hoivavelkana painavat mieltä.

Hallituksen budjettiriihen päätökset ovat Ikosen mukaan ihan kelvolliset eläkeläisten kannalta, ei suuria voittoja mutta ei tappioitakaan.

Merkittävimpinä voittoina ovat hoitotakuun rahoituksen varmistaminen, rahan lisäys hoitovelan purkamiseen, eläkeläisten työtulovähennyksen nostaminen, tuki lämmitysjärjestelmien vaihtamiseen, kotitalousvähennyksen nostaminen ja verotuksen pysyminen ennallaan.

– Hyvä niin, valoa ja tulevaisuuden uskoa ihmiset tarvitsevat tässä tilanteessa, ei vain jatkuvaa kritiikkiä ja narinaa, Ikonen totesi.

Yksinäisyys ja ihmisten aidon kohtaamisen puute vaivaavat merkittävää osaa ihmisiä. Tuore THL:n tutkimus kertoo, että ikäihmiset ovat eniten kärsineet koronan aiheuttamasta yksinäisyydestä ja mielenterveysongelmista.

Maan hiljaisten ongelmien esilletulo ei näy julkisessa keskustelussa, se tulee hiljalleen esille viiveellä hoitotarpeena, kärsimyksinä ja ennenaikaisina kuolemina.

Vaarana on myös eläkeläisten jakautuminen, polarisoituminen huono- ja hyväosaisiin, kuten tuore Liiton tilaama +60 Barometri osoittaa. Sen mukaan ikääntymisen negatiivinen kokemus ja leima on vahvistunut merkittävästi vuodesta 1998.

Ikäihmisten pelko rikollisuudesta ja turvallisuudesta on kolminkertaistunut 20 vuodessa. Digipalvelujen käytössä 40 prosenttia eläkeläisistä ei ilman apua pysty hoitamaan asioitaan.

Yhteiskuntaa on uudistettu nuorten ja työelämän ehdoilla, Näistä ei voi eikä saa syyllistää ikäihmisiä. Viranomaisten on pystyttävä rakentamaan palvelut niin muokattuina, että myös ikääntyneet voivat niitä käyttää.

– Tässä on tehtävää meillä liitossa sekä myös yhdistyksissä.

– Liittokokouksemme kesäkuussa oli lähtölaukaus koronan jälkeen toiminnan laajalle käynnistämiselle, jalkautumiselle ihmisten joukkoon.

Tavoitteena on, että piirit ja yhdistykset käynnistävät jokaisen yhdistyksen toiminnan syksyn aikana. Seuraavat kaksi vuotta tulevat olemaan yhdistysten toiminnan kehittämistä, tukemista ja elävöittämistä.

Liiton tavoittelema sote-hanke päätettiin ja sen toimeenpano maakunnissa on käynnissä. Tämän ja ensi vuoden aikana rakennetaan lähipalvelujen verkosto, jossa määritellään ihmisten tarpeista lähtien myös etä- ja digipalvelujen käyttö ja runsaasti palveluja tarvitsevien integroidut palvelut.

– Tavoitteemme on, että jokaisessa kunnassa ja kylässä on vähintään sote-asema tai sote-piste. Jokaisessa maakunnassa on viime syksystä lähtien toteutettu uutta sote-keskushanketta. Hankkeella on hyvät tavoitteet.

– Tulee muistaa, että hyvinvointialueet päättävät itse palveluistaan ja siitä, että palveluja on oikeassa suhteessa asukkaiden tarpeisiin nähden ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikille saatavissa. Sitä eivät tee muut ulkopuoliset.

Vaikuttamisen keskiössä tulevat olemaan kotihoidon ja omaishoidon velvoittavuuden ja pelisääntöjen kehittäminen ja työvoiman saanti. Kotihoidossa laatu on kärsinyt, aika vanhuksen luona on entisestään vähentynyt ja hoitajat ovat väsyneitä.

Palvelusuunnitelmia pitää saada sitovammaksi ja järjestöjen apu vahvasti mukaan suunnitelmiin. Jokaisella vanhuksella viranomaisen lisäksi tulee olla nimetty läheisapu turvana.

– Paikallinen taso on lähimpänä ihmisten arkea. Pidetään tavoitteena, että jokaisessa kunnassa meillä on vahva edustus kuntien vanhusneuvostoissa ja muutoinkin kunnissa me rakennamme hyvän yhteistyön työelämään ja tuleviin eläkeläisiin.

– Samalla vaalimme ylisukupolvista ajattelua toiminnassamme. Aina kun on mahdollista, lapset ja nuoret mukaan tapahtumiin.

Lopuksi Ikonen toivotti voimia ja intoa Mäntsälän yhdistykselle koronan jälkeisen toiminnan käynnistämisessä.

Mäntsälän yhdistyksen toimintaa onkin vähitellen käynnistetty, mm. useat harrastuskerhot ovat jo kokoontuneet syksyn aikana. Ensi vuoden toimintasuunnitelma on vahvistettu.

Kerhotoiminnan lisäksi järjestämme jäsenille yhteisiä tapaamisia kerran kuukaudessa, matkoja teatteriin tai konsertteihin sekä laivaristeilyjä. Kesällä teemme kotimaan matkoja eri kohteisiin.

Tavoitteenamme on ihmisten kohtaaminen ja yksinäisyyden vähentäminen iloa ja virkistystä unohtamatta.

Mainos: LähiTapiola Uusimaa

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut