Veto- ja pitovoimatekijät, brändi ja lupaus – millä tavoin Mäntsälää aiotaan markkinoida?

Markkinointi: ”Jos halutaan kertoa hyvistä palveluista, vapaa-ajan

Markkinoinnin näkökulmasta palvelujen tulisi näkyä paremmin kadulle. Yksi paremmin esille tuotava kohde voisi olla Kulttuurimeijerin alue. Jesse Helminen

Jesse Helminen

Mäntsälän kunnan strategiaan on kirjattuna prosentin vuosittainen väestönkasvu.

Väkimäärä kasvoi 2000-luvun alkupuoliskolla voimakkaasti, kunnes tahti hidastui.

Nyt koronakriisin myötä kunta on taas näyttänyt houkuttelevalta vaihtoehdolta uusien kodinetsijöiden silmissä.

Parantaakseen Mäntsälän tunnettuutta kunnanhallitus valitsi 7.6.2021 kunnalle oman markkinointivastaavan.

Markkinointivastaavan toimeen valittiin aiemmin muun muassa kuntakentällä ja markkinointiviestinnän strategina yksityissektorilla työskennellyt Jaana Jetzinger. Työ on vasta alussa, mutta joitain selviä ideoita on jo pöydällä:

– Markkinointi nojaa siihen, mitä tällä valtuustokaudella ollaan nyt tekemässä, eli nostetaan esille kunnan strategia ja ne painopisteet, joista kumpuaa ihan suoraan ne lupaukset, joita me voimme markkinoinnissakin tuoda esiin.

– Jos strategisesti mietitään, niin tuodaan esille kunnan arvoja ja kyselyissä on noussut esille turvallisuus ja luonnonläheisyys, joten täytyy miettiä ketä nämä arvot houkuttelevat, Jetzinger hahmottelee.

Kuntaa on markkinoitu nyt koronapandemian aikana lähinnä hyvänä paikkana etätöiden tekemiseen, mutta se ei Jetzingerin mielestä riitä. Kunnassa täytyy olla myös hyvä asua ja olla.

Markkinoinnin kannalta se tarkoittaa sitä, että jos halutaan kertoa hyvistä palveluista, vapaa-ajan mahdollisuuksista ja asunnoista, niin näiden asioiden täytyy olla kunnossa.

– Markkinointi ja viestintä ei voi luvata mitään sellaista, mikä ei ole todellista, eikä markkinointivastaavan työ ole asukashankintaa. Todellinen veto- ja pitovoima syntyy arkisista kokemuksista ja siitä, millaista on elää, asua ja yrittää kunnassa. Siihen vaikuttavat kaikki kunnan toimijat, Jetzinger kiteyttää.

Jetzingerin mukaan kunnan markkinoinnissa täytyi lähteä aluksi liikkeelle perusasioista: Ei keksitä vetovoimatekijöitä päästä, vaan nostetaan esille niitä asioita, jotka ovat Mäntsälässä hyvin ja jotka puhuttelevat uusien asukkaiden näkökulmasta.

Käytännön puolella Jetzingerin silmään pisti ensimmäisenä katukuva. Palvelut, nähtävyydet tai tapahtumat eivät näy visuaalisesti ulospäin kadulle:

– Tässäkin on jonkin verran läpiajoliikennettä ja ihmiset käyvät täällä asioilla, niin katukuvassa voisi olla sellaista väriä, että täällä tapahtuu kaikenlaista ja on erilaisia palveluja.

Kunta miettiikin nyt sitä, miten kunnan tiloja ja tapahtumia tuodaan paremmin esiin katukuvassa.

Nyt kartoitetaan mahdollisia lippulaivakohteita, joita voitaisiin tuoda paremmin esiin.

Esimerkiksi Kulttuurimeijerin alue on sellainen ja suunnitelmissa onkin, että keskustan alueelle voitaisiin pystyttää valotaulu, joka kertoo mitä Mäntsälässä on milloinkin tapahtumassa.

Toinen asia, jota ollaan jo parasta aikaa uudistamassa on kunnan nettisivut, joista aiotaan rakentaa käyttäjälähtöisemmät, saavutettavat ja paremmin kunnan visuaalista ilmettä tukevat.

Lisäksi sosiaalisen median kanavien käyttöä tehostetaan ja monipuolistetaan paraikaa ja johdonmukaisesti. Jatkossa viestintää siellä aiotaan viedä hieman epävirallisempaan suuntaan, joka houkuttelisi paremmin tutustumaan kunnan asioihin.

Luontoa voitaisiin myös tuoda paremmin esille. Tällä hetkellä viikonloppuretkeä miettivän on vaikea löytää yhdestä paikkaa tietoa kaikista Mäntsälän luontokohteista, joten matkailun ja vapaa-ajanpalveluiden näkyvyyttä tulisi parantaa.

Koko kunnan markkinointi ei voi kuitenkaan nojata vain keskustan alueeseen. Kuntalaiskyselyssäkin esille nousseet – jo ennestään tiedetyt – turvallisuus, luonnonläheisyys ja väljyys ovat lapsiperheille tärkeitä arvoja, mutta lisäksi on olemassa nuorempi sukupolvi, joka kokee ekologisen ja luonnonläheisen asumisen tavan läheiseksi:

– Yksi mikä voidaan tuoda vielä esiin, on autenttisuus, rauhallisuus, idyllisyys ja yhteisöllisyys.

– Mäntsälässäkin on hienoja kyliä, joita voidaan tuoda esille ja keskustankin viihtyisyys on mennyt hienosti eteenpäin, kun esimerkiksi jokivarsi on kunnostettu, Jetzinger kuvailee.

Yhteisöllisyyttä ja idyllisyyttäkään ei voi markkinoida oikein, ellei kunnan ilmapiiri ole aidosti kaikille tervetullut:

– Kannattaa miettiä, mitä omasta kunnasta tuo esiin julkisessa keskustelussa. Mäntsälässä on erittäin moni asia hyvin.

Kommentoi

Palvelut