Kirjastolle etsitään valtuustoaloitteella uutta paikkaa – yhtenä ehdotuksena kunnantalo

Kunnantaloa on ehdotettu kirjaston uusiksi tiloiksi. Talon on suunnitellut sama arkkitehti kuin Tammelan kunnantalon, jossa vastaavanlainen remontti maksoi noin 125 000 eurolla. Jesse Helminen

Jesse Helminen

Mäntsälän kirjaston historia on pitkä ja perinteikäs, mutta nykyisen kirjaston tilat ovat valtakunnallisesti vertailtuna ahtaat ja käyttöön sopimattomat.

Valtuustoaloitteella kirjasto halutaan nostaa unohduksista takaisin lain vaatimiin mittoihin.

Monelle voi tulla ehkä yllätyksenä, että Mäntsälän kirjasto on väkimäärään suhteutettuna Suomen ahtain ja pienin kunnankirjasto. Tilojen pienuudesta johtuen kuntalaisilla on Mäntsälässä kirjaston tilanahtauden vuoksi noin 30–50 prosenttia pienempi aineistokokoelma käytössään kuin muissa samankokoisissa kunnissa.

Myös Ely-keskus huomioi kirjaston ongelmat jo vuonna 2013.

Raportissa moitittiin sitä, että kirjaston esteettömyys vaatimus ei toteudu suositusten mukaisesti, koska tilanpuutteesta johtuen hyllyjen välit ovat ahtaat ja kynnykset ovat korkeita.

Tilat eivät ole myöskään helposti muunnettavissa ja sen vuoksi Mäntsälän kirjaston on vaikea järjestää tiloissa tapahtumia. Valopilkkuna raportissa toki mainitaan, että kirjasto tekee erittäin hyvää työtä pienistä resursseista huolimatta.

Kuinka tilanteeseen on ajauduttu? Vanha kirjastorakennus purettiin vuonna 1993 ja kirjasto siirtyi väliaikaisiin tiloihin Monitoimitalon päätyyn, ja sinne se on sitten jäänyt.

Kirjastoa ei ole silti unohdettu, sillä ongelmia ja ratkaisuja tuotu jo aiemmin esille ilman tulosta.

Ely-keskuksen raportin lisäksi myös Aluehallintovirasto arvioi vuoden 2018 lopulla, että kokonaisuutena Mäntsälän kunnankirjasto täyttää yleiselle kirjastolle annetut tehtävät, mutta Mäntsälä ei pysty tarjoamaan nykyisissä kirjaston tiloissa kuntalaisille riittäviä tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn tai kansalaistoimintaan.

Tuolloin myös huomautettiin, että Mäntsälässä kirjaston toimintakulut asukasta kohden ovat vähentyneet vuosi vuodelta sekä suhteutettuna asukasmäärään, että absoluuttisesti. Vuonna 2017 ne olivat 37 euroa asukasta kohden, kun koko maan lukema oli 57 euroa asukasta kohden.

Seuraavana vuonna kirjastopalvelujohtaja Anu Järvi-Uutela teki Mäntsälän kirjastotilan tarveselvityksen, jossa tavoitteeksi asetettiin muun muassa monipuolisen, uudistuvan ja houkuttelevan kokoelman ylläpito ja aineiston kantamisen ja portaissa kulkemisen vähentäminen, ja sitä kautta työtapaturmien ja liikuntaelinvaivojen riskien minimoiminen.

Työtapaturmien riski on todellinen, sillä tiloja ei ole suunniteltu kirjastoa varten ja työntekijät joutuvat kantamaan kirjoja portaissa ja varastosta, joka on rakennuksen toisella laidalla.

Myös tuolloin tuotiin esille tilan tarve, ja ehdotettiin uusia tiloja ydinkeskustassa jostain tyhjänä tai tyhjentymässä olevista tiloista.

Tämän jälkeen kirjastolle merkattiin vuoden 2019 talousarviossa ja vuosien 2019–2021 budjetissa investointirahaa 8 miljoonaa euroa, mutta kuinka kävi? Kirjasto jatkaa edelleen nykyisissä väistötiloissa ja vuoden 2021 talousarviossa kirjastolle aiemmin merkattua investointia ei näy enää vuosien 2022–2026 budjetissa.

Nyt kunnanvaltuustossa 20.9. käsitellyssä aloitteessa – jonka on allekirjoittanut 30 valtuutettua – vaaditaan, että kunnanvaltuusto aloittaa välittömästi selvitystyön kirjaston siirtämisestä joko kunnantalolle tai johonkin vieläkin paremmin soveltuvaan tilaan vielä tämän valtuustokauden aikana.

Myös uusi sivistuspalvelujen johtaja Timo Ahvo on tietoinen tilanteesta:

– Kävin katsomassa kesällä kirjaston tiloja ja tilat ovat liian pienet ja heikot siihen, mitä kirjastolla pitäisi olla.

Kirjaston vaiheita

1847: Mäntsälän kirjaston perusti rovasti Abraham Ehnroos vuonna 1847 avaamalla kuntalaisten käyttöön oman kirjakokoelmansa. Mäntsälän kirjasto on yksi Suomen vanhimpia kunnankirjastoja.

1929: Toiminta varsinaisena kunnankirjastona alkaa 25 m2 tiloissa, Säästöpankin talossa.

1961: Kirjastotalo (119 m2) Kirkonkylän koulun vieressä otettiin käyttöön.

1989: Laaditaan Mäntsälän kirjastotalon toteuttamisohjelma, jota ei koskaan toteutettu. Ohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa ja kouluhallituksessa.

1993: Mäntsälän kirjasto siirtyy väliaikaisesti Monitoimitalolle nuorisotiloihin (899m2), joissa se toimii edelleen.

Suositus Mäntsälän kirjastolle on 2000m2.

Kommentoi

Mainos: LähiTapiola Uusimaa

Näin Mäntsälässä sairastetaan – selvitä mikä kansansairaus sinua uhkaa

| Päivitetty

Palvelut