Perinteinen Nälkäpäiväkeräys taas perjantaina – keräilijät Kirkonkylässä kauppojen edustoilla

SPR:n Mäntsälän osasto järjestää perinteisen Nälkäpäiväkeräyksen perjantaina 24.9. alkaen klo 9 Kirkonkylässä kauppojen edustoilla.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat pysyvästi läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Osallistumalla Nälkäpäivään varmistat, että apua on saatavilla jatkossakin.

Avun tarpeen voi aiheuttaa äkillinen luonnonkatastrofi, konflikti tai vaikka epidemia. Oli katastrofi mikä tahansa, ihmisten perustarpeet hädän keskellä ovat samat: ensin tarvitaan vettä, ruokaa ja suojaa. Ja sen jälkeen usein henkistä tukea.

Katastrofeihin ja hätätilanteisiin varautuminen on merkittävä osa Punaisen Ristin työtä sekä Suomessa että maailmalla. Kehittämällä yhteiskuntien, yhteisöjen ja ihmisten, valmiutta varautua kriisitilanteisiin, voidaan lieventää niistä aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä. Tätä kaikkea voit tukea osallistumalla Nälkäpäivään.

Luonnonkatastrofit aiheuttavat avun tarvetta Haitissa ja Filippiineillä.

Luonnonkatastrofin jälkeen Punainen Risti jakaa perheille vesikanistereita, lämmintä ruokaa, pressuja ja hygieniapaketteja sekä tarvittaessa ensiapua ja psykososiaalista tukea.

Luonnonkatastrofeja ei voi estää ja ilmastonmuutos lisää niitä entisestään. Katastrofeihin voidaan kuitenkin varautua ja niiden aiheuttamat tuhot minimoida.

Suomen Punainen Risti on jo kymmenen vuoden ajan tukenut Filippiinien Punaista Ristiä valmiudessa ja ennakkovarautumisessa.

Luonnonkatastrofeihin voidaan varautua monella tavalla, kuten kehittämällä kriisiviestintää, järjestämällä evakuointiharjoituksia sekä suunnittelemalla maanviljelyä kestämään paremmin luonnonvoimia.

Suomen Punainen Risti on mukana myös jälleenrakentamisessa, joka voi kestää kuukausia tai vuosia katastrofin jälkeen.

Jälleenrakentamisessakin huomioidaan valmiusnäkökulma: miten voidaan rakentaa esimerkiksi taloja tai kaupunkien infrastruktuuria niin, että ne kestävät paremmin myrskytuhoja.

Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla Suomen Punainen Risti pystyy lähettämään avustustyöntekijöitä maailmalle, mm. Haitiin ja Filippiineille.

Heidän ammattitaitoaan tarvitaan katastrofeissa tai valmiuden rakentamisessa. Samalla kartutetaan ainutlaatuista osaamista, jota voidaan hyödyntää katastrofitilanteissa Suomessa.

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan myös kotimaassa.

Vapaaehtoiset auttavat hätätilanteissa usein toimimalla viranomaisten tukena. Katastrofirahaston varoilla mahdollistetaan vapaaehtoisten kouluttaminen ja ylläpidetään kotimaan valmiutta, jotta erilaisiin kriiseihin voidaan vastata tehokkaasti. Äkillisiä onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat esimerkiksi tulipalot, tulvat ja suuronnettomuudet.

Katastrofirahaston varoilla tuetaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun eli Vapepan toimintaa esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia sekä rahoittamalla pelastustehtävissä tarvittavista hälytysjärjestelmistä aiheutuvia kuluja.

Vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi tilanteissa, jossa etsitään kadonnutta ihmistä maastosta. Välittömänä apuna tarjotaan ruokaa, juomaa ja lämmintä vaatetta. Viime vuonna kadonneisiin henkilöihin liittyviä tehtäviä kertyi 265.

Usein hätätilanteissa järkytyksen kokenut henkilö tarvitsee myös henkistä tukea. Keinoja ovat rauhallinen läsnäolo, kuuntelu, realistisen toivon antaminen ja yhteydenotto lähiomaisiin.

Vapaaehtoisten toiminta mahdollistaa sen, että viranomaiset voivat keskittyä tärkeimpien ja kiireellisimpien asioiden hoitoon sekä kokonaisuuden hallintaan.

Vapaaehtoisilla on usein tärkeä rooli ihmisten kohtaamisessa kokonaisvaltaisesti hädän hetkellä.

Kommentoi

Palvelut