Jokaiselle koulupaikka – laajennettusta oppivelvollisuudesta huolehdittiin Mäntsälässä hyvin

Koulut: Kouluissa aloitetaan lukuvuosi lähiopetuksessa – lukio on nyt ensimmäisen vuoden opiskelijoille maksuton

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan nyt Mäntsälässäkin ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka olivat keväällä perusopetuksen 9. luokalla.

Oppivelvollisuuslain mukaan perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että oppilaana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvoitteensa. Mäntsälässä tässä on onnistuttu hyvin ja etäkoulusta huolimatta yksikään oppilas ei ole jäänyt huomioimatta.

Kevään yhteishaussa vain muutama mäntsäläläinen oppilas jäi ilman jatko-opiskelupaikkaa. Lähes kaikki noin 260 hakijaa sijoittuivat jatko-opintoihin toisen asteen oppilaitoksiin tai toiselle asteelle opiskeluun valmentaviin nivelvaiheen koulutuksiin.

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen varasijat ovat voimassa vielä 20.08. asti, joten tilanne voi joidenkin kohdalla vielä muuttua, mutta määrä pysyy samana. Uudistuksen myötä vastuu opiskelijasta säilyy elokuun loppuun ja tarkistuspäivä on 28.8., eli kouluilla on vielä viikon "ikkuna", jossa oppilaita voidaan ohjata jatko-opiskeluihin.

Toinen voimaan tullut lakimuutos koskee toisen asteen opintojen maksuttomuutta. Mäntsälän kunnan kohdalla tämä tarkoittaa tänä vuonna lukion aloittanutta ikäryhmää. Mitä kaikkea opiskelijoille kustannetaan ja paljonko uudistus maksaa?

– Oppikirjat, jotka ovat jatkossa hyvin pitkälti sähköistä materiaalia ja jokainen opiskelija saa myös oman tietokoneen.

– Arvioitu hinta syksylle 2021 on 48 000 euroa, mutta ensi vuonna kustannuksia tulee tietysti lisää, kun tulee jo uusi ikäluokka mukaan ja kolmantena vuonna tiedetään, kuinka suuri kustannus se tulee olemaan kokonaisuudessaan, sivistysjohtaja Timo Ahvo kertoo.

Uudistus ei lankea suoraan kuntien itse maksettavaksi, sillä valtio on lupautunut tukemaan kuntia maksuttomuudessa. Resursseja ei silti kohdenneta suoraan opetus- ja sivistystoimelle, vaan kunta saa valtiolta tukea yleiskatteelliseen valtionosuuteen.

Ammatillisella puolella Keuda ilmoitti tiedotteessaan, että maksuttomuuteen kuuluvat oppimateriaalien lisäksi vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat ja joissakin tapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Kouluissa aiotaan myös aloittaa opinnot lähiopetuksessa:

– Itse ajattelen sitä niin, että nyt on niin kauan oltu jo poikkeusoloissa ja kun ajattelee lapsia ja nuoria, niin siellä alkaa olemaan jo erilaisia haasteita, jotka tulevat vastaan.

– Koulu on muutakin kuin oppimista, se on sosiaalisten taitojen omaksumista ja ryhmien toimintaa.

Laajennettu oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvassa nivelvaiheen koulutuksessa.

Nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Syksystä 2022 alkaen nämä koulutukset yhdistetään uudeksi yhtenäiseksi koulutuskokonaisuudeksi, tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA).

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut