Hyvä työkyky tuo jaksamista – kunnan sairauspoissaolot laskussa

Työhyvinvointi: Työterveydessä on panostettu ennaltaehkäisyyn

Sairauspoissaolot ovat laskeneet kunnan työntekijöiden keskuudessa vuodesta 2014 lähtien. Isoin muutos on liittynyt työkyvyn toimintamallien käyttöönottoon vuodesta 2012 alkaen, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön siirtymisellä Keusoten alaisuuteen vuonna 2019 on ollut selkeästi vaikutusta kunnan sairauspoissaoloihin.

Mäntsälän kunnan sairauspoissaolot ovat yleisesti olleet jo vuosia alle kuntatason keskiarvon ja myös vertailussa naapurikuntiin Mäntsälä pärjää hyvin. Sairauspoissaolot henkilöä kohden olivat viime vuonna 10,88, kun kuntatason keskiarvo oli 16,5.

Kuluneen vuoden aikana asiaan on vaikuttanut vahvasti korona (Mäntsälän Uutiset 19.5.), mutta pitkällä jänteellä asiaan on vaikuttanut eritysesti Kelan vuonna 2012 voimaan tullut sairauspoissaolojen hallintaan otettu 30,60 ja 90 päivän toimintamalli, jonka pohjalta työpaikkoja velvoitettiin rakentamaan työkyvyn varhaisen tuen malleja.

– Tässä yhteydessä Mäntsälän kunnassa muun muassa työterveyshuollon toiminnan painopistettä muutettiin siten, että perussairauksien hoidon sijaan työterveyshuollon resursseja suunnattiin enemmän työkykyä tukeviin toimintoihin.

– Samalla lähdettiin tukemaan aktiivisemmin myös jokaisen työntekijän omaa työkyvyn ylläpitämistä, kunnan työhyvinvointikoordinaattori ja työsuojelupäällikkö Monica Sulopuisto kertoo.

Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikutus näkyy yleensä vasta pidemmässä juoksussa. Tällä hetkellä esimerkiksi työterveyshuollon toiminnot ja kustannukset painottuvat jo lähes 2/3 ennaltaehkäiseviin työkykyä tukeviin toimintoihin, kun aiemmin sairaanhoito oli pääasiallinen toiminto.

Ennenkaikkea meillä on erityisen hyvä ja joustava henkilöstö

– Työkyvyn tuen työnantajan työkalujen kuten esimerkiksi korvaavat työtehtävät, osa-aikatyö, työtehtävien muokkaaminen tai osaamisen vahvistamisen avulla pyritään tukemaan ennakoivasti työssä jatkamista ja toisaalta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tukemaan sairauslomilta onnistunutta työhön paluuta.

– Näin voidaan vaikuttaa paremmin työntekijän hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä myös työnantajan sairaus- ja työkyvyttömyyseläkekustannuksiin, Sulopuisto selventää.

Varhaisen tuen malli on työkyvyn tuen malli, joka on kevään aikana Mäntsälän kunnassa päivitetty uudeksi aktiivisen tuen malliksi.

Uudessa mallissa ajattelu on laajentunut koskemaan myös työkykyyn vaikuttaviin muihin kuin terveydellisiin tekijöihin esimerkiksi osaamisen ja motivaation haasteisiin.

Syksyn 2021 aikana esihenkilöt ja henkilöstöä tullaan valmentamaan ja ohjeistamaan uuden mallin käyttöön.

– Myös työkykyjohtamisen osaamisen vahvistamiseen panostetaan edelleen.

– Toimiva työpaikka ja yhteiset toimintamallit, keskusteleva, kuunteleva ja osallistava johtaminen, avoin vuorovaikutus, palvelevat kokouskäytännöt sekä arvostava yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat osa tervettä ja hyvinvoivaa työyhteisöä, Sulopuisto kertoo.

Tärkeimpänä asiana sairauspoissaolojen vähenemisen onnistumisen takana Sulopuisto pitääkin yhteistyötä eri toimijoiden välillä, työhyvinvointijohtamisen parantumista ja uusiin toimintatapoihin sitoutunutta henkilöstöä.

– Ennenkaikkea meillä on erityisen hyvä ja joustava henkilöstö, josta on helppo olla ylpeä.

Sivistyspalveluissa eniten poissaoloja

Sivistysjohtaja Timo Ahvo nimeää kaksi syytä: ensiksikin suurin tekijä oli korona. Testaukset aiheuttivat normaalia enemmän poissaoloja, kun työntekijät kävivät testeissä ja odottivat testien tuloksia.

– Henkilökunnan testaukset aiheuttivat normaalia enemmän lyhyitä poissaoloja.

Toisekseen varhaiskasvatuksessa on tapahtunut viime vuosien aikana monia lainsäädännön muutoksia ja sen toimintaan on kohdistunut lukuisia uudistuksia, jotka ovat tuoneet henkilöstölle uusia haasteita työhön. Varhaiskasvatus on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön erityisenä kehittämiskohteena viimeisten viiden vuoden aikana, joka on kasvattanut työn kuormittavuutta.

Mainos: LähiTapiola Uusimaa

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Mainos: Mediatalo Keskisuomalainen

Vaalimainoksesi mukana bussimatkoilla ja aamupalapöydissä

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut