Keusotesta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle – "Keusote on romuttanut omavaltaisesti kunnan hyvin toimineet palvelut"

Kantelun tehneen Matti Luokolan mukaan vastuukysymykset kuntayhtymän johdossa ovat erittäin epäselvät, tieto ei kulje ja sitä jopa salataan.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johdosta ja kuntayhtymän johtohenkilöiden toiminnasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelun on jättänyt Rajamäellä pitkään asunut Matti Luokola.

Luokola kritisoi kantelussaan muun muassa kuntien omistajaohjauksen toimimattomuutta.

– Kuntien omistajaohjaus ei kerta kaikkiaan toimi ja on hyvin näennäistä, Luokola sanoo.

Luokolan mukaan vastuukysymykset kuntayhtymän johdossa ovat erittäin epäselvät, tieto ei kulje ja sitä jopa salataan.

– Tämä on osaltaan mahdollistanut yhtymäjohdon mielivaltaisen toiminnan, jota kunnat ovat ajautuneet seuraamaan sivusta puuttumatta johdon omavaltaisiin toimenpiteisiin ilman olemassa olevia virallisia päätöksiä ja yhteistä suunnittelua kuntien kanssa.

Mitä kuuluu Keusoten työntekijöille? – Aamuposti kysyi ja henkilöstö kertoi kuulumisiaan

– Merkille pantavaa on, että kunnissa ei ole yhtäkään sote-alan virkavastuulla toimivaa virkamiestä valvomassa ja ohjaamassa yhtymän toimintaa sekä pitämässä huolta ao. kunnan palvelutarpeista, Luokola huomauttaa.

Toinen perusongelma, jonka Luokola nostaa kantelussaan esille, on Keusoten yhtymäjohto ja sen johtamismenettelyt.

– Tämä näkyy kolmeen suuntaan: henkilöstöön, kuntaomistajiin ja asiakkaisiin eli kuntalaisiin.

Luokola toteaa kantelussaan henkilöstön vaihtuvuuden olevan poikkeuksellisen suurta kaikissa henkilöstöryhmissä ja koko yhtymän alueella.

Hän on huolissaan sote-palveluiden rapautumisesta kaikissa kuudessa yhtymän omistajakunnassa.

Nopeammin lääkärille Keusoten pilottipalvelun myötä – ajan voi saada syksyllä myös yksityiselle

– Kuntalaisten kannalta Keusote on romuttanut omavaltaisesti – kyseisen kunnan kanssa mitenkään neuvottelematta – kunnan hyvin jo toimineita ja edelleen kehittämiskelpoisia palveluita.

Kantelun liitteeksi Luokola on kerännyt asiantuntijalausuntoja sekä esimerkkejä erilaisista epäkohdista muun muassa ikäihmisten palveluissa. Luokola korostaa kyse olevan myös potilasturvallisuudesta.

Nurmijärven Uutiset kertoi viime marraskuussa ilmeiden olleen vakavat Nurmijärven kunnantalolla, kun Irti Keusotesta -työryhmän edustajat luovuttivat kunnan luottamushenkilöille ja kunnanjohtaja Outi Mäkelälle Nurmijärven eroa Keusotesta vaatineen kuntalaisaloitteen. Aloitteen oli allekirjoittanut reilu tuhat henkilöä.

Työryhmän puheenjohtajana toiminut Matti Luokola harmitteli tuolloin, että osa koki aloitteen kannanotoksi valtakunnan sote-keskusteluun, eikä kritiikiksi Keusoten toimintaa kohtaan. Hän uskoo, että ilman tätä epäselvyyttä allekirjoittajia olisi voinut olla enemmänkin.

Yli tuhat vaatii Nurmijärven eroa Keusotesta – "vähintään organisaatiomalli uusiksi”

Luokolan mukaan allekirjoittajien joukosta huomasi, että Keusotesta irtaantumista kannattavat varsinkin ne, jotka ovat joutuneet kuntayhtymän toiminta-aikana kokemaan palveluiden heikentymistä. Työikäisten ja työterveyshuollon piirissä olevia kuntalaisia oli allekirjoittajissa puolestaan vähemmän.

Nyt tehdyllä kantelullaan Luokola kertoo haluavansa nostaa Keusoten valtakunnallisesti varoittavaksi jo olemassa olevaksi käytännön esimerkiksi:

– Kuinka tässä tapauksessa kelvottomasti johdettu ja kuntayhtymärakenteeseen pohjautuva organisaatio- ja päätöksentekorakenne voi johtaa operatiivisella toteutustasolla täydelliseen kaaokseen, itseään sote-veteraaniksi ja aikoinaan myös kapinakenraaliksi tituleeraava Luokola toteaa.

Poliittisesti sitoutumaton ja kuntapolitiikasta erossa pysynyt Luokola on eläkkeellä oleva yritysmaailmassa toiminut liikkeenjohdon kehittäjä–asiantuntija.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut