Mäntsälän kristillisdemokraatit haluaa pitää lähipalvelut

Kuntavaalit: Ainoa valtuutettu on Aito Avioliitto -yhdistyksen entinen puheenjohtaja. Puolue haluaa pitää huolta Mäntsälän palvelujen säilymisestä lähellä.

Susanna Koivula naistenpäivän ruusujen jaossa Ei tiedossa

Pasi Huuhtanen

Kristillisdemokraateilla on Mäntsälän kunnanvaltuustossa yksi paikka. Kaksissa viime vaaleissa puolueen äänimäärä on ollut 200 tuntumassa. Vuonna 2012 ääniä tuli 219, vuoden 2017 vaaleissa 196.

Viime vaaleissa valtaosasta ääniä vastasi puolueen ainoa valtuutettu Susanna Koivula. Hän keräsi 155 ääntä ja oli viidenneksi eniten ääniä saanut Mäntsälässä. Koivula sai lähes 80 prosenttia puolueen Mäntsälän äänistä.

Kuluvalla vaalikaudella Koivula on ollut puolueen ehdottomasti näkyvin hahmo. Koivula on Aito Avioliitto -yhdistyksen jäsen ja entinen puheenjohtaja. Yhdistys muun muassa vastustaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

KD Mäntsälän keskeinen kuntavaaliteema on laadukkaiden peruspalveluiden säilyttäminen lähipalveluina. Tämä tarkoittaa muun muassa lähikouluja.

KD:n valtuutettu äänesti Arolan koulun lakkauttamista vastaan.

"Päätös koulun lakkauttamisessa syntyi kiireessä, ja arolalaisille ei annettu riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia tuoda omaa ääntään kuuluviin. Koulun lakkauttaminen lisää kuljetuskustannuksia, joten varovastikin arvioiden luvatut säästöt eivät tule toteutumaan" Mäntsälän KD vastaa kantanaan Arolan koulun lakkauttamiseen.

Koulukeskustelu on puolueen mielestä vinoutunut Mäntsälässä.

"Koulujen lakkauttaminen pidetään puheenaiheena, vaikka kunnan velvollisuuksiin kuluu opetuksen järjestäminen. Opetuksen järjestämiseen kuuluu oleellisena osana koulujen kehittäminen, ei lakkauttaminen. Kun keskustellaan jatkuvasti lakkauttamisesta, ylläpidetään pienien koulujen kohtuutonta säästökuria ja sitä myöten opettamisen ja koulun kehittämisen laiminlyöntiä."

Koulutiloja puolue kehittäisi lisäämällä niiden yhteiskäyttöä paikallisten yhteisöjen ja harrastustoimintojen järjestäjien kanssa.

KD Mäntsälä haluaa myös, että jokaiselle lapselle tulee olla pääsy ainakin yhteen maksuttomaan harrastukseen.

Puolueella ei ole yhtenäistä kantaa lentokenttähankkeeseen.

"Tässä on hieman hajontaa ehdokkaiden välillä. Kaipaamme lisätietoa hankkeen kokonaisvaikutuksista, niin ympäristöön kuin talouteen. Lentokentän rakentamisen vaihtoehtona tilalle voitaisiin harkita myös karting-rataa, crossirataa tai muuta vastaavaa harrastetilaa, KD Mäntsälä ehdottaa.

Puolueen tavoite on lisätä valtuustopaikkansa yhdestä kahteen, "mutta kolmas olisi iloinen yllätys".

Mäntsälän Uutiset esittelee kaikki kuntavaaleissa Mäntsälässä ehdolla olevat puolueet.

Edit 14.5.2021 klo 20.20 korjattu otsikkoon ja tekstiin tieto, että Koivula on Aito Avioliitto -yhdistyksen entinen, ei nykyinen puheenjohtaja.

Kommentoi

Palvelut