Vasemmisto haluaa lisäpaikan

Kuntavaalit: Vasemmistoliitto toisi kuntaan Mäntsälän mallin lasten koulupolulle. Arolan koulun lakkauttaminen saa hyväksynnän.

Kuvassa pääosa vasemmistoliiton Mäntsälän vaaliehdokkaista. Ei tiedossa

Vasemmistoliitto oli viime kuntavaaleissa seitsemänneksi suurin ryhmä Mäntsälässä. Ääniosuus oli 5,3 prosenttia ja puolue sai kaksi valtuutettua. Heistä toinen loikkasi vihreisiin valtuustokauden lähetessä loppuaan ja on nyt vihreiden ehdokkaana. Tämän kesän vaaleissa vasemmistoliitto tavoittelee kolmea paikkaa.

Vasemmistoliiton keskeiset kuntavaaliteemat ovat lakisääteisten palvelujen turvaaminen kaikille, Mäntsälän malli, kunnan palveluostojen sopimusehtojen tiukentaminen, kunnan henkilöstön kehittämistavoitteiden täsmentäminen ja hiilineutraalisuuden tavoitteleminen Hinku-verkoston avulla.

Mäntsälän mallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lapsille suunnattua yhtenäistä polkua päivähoidosta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen.

Kunnan ostamille palveluille on puolestaan asetettava tiukat sopimusehdot ja julkiset hankinnat on koottava julkiseen sopimusrekisteriin, vasemmistoliitto vaatii.

Koulutuksen Mäntsälän malli ja julkisten hankintojen läpinäkyvyys ovat vasemmistoliiton esittämiä uusia asioita Mäntsälän kuntaelämään.

Mäntsälän talouden tasapainottaminen Mäntsälä 2026-ohjelman mukaisesti on vasemmistoliiton mukaan kunnan painopistealue lähivuosina. Muut ovat valtakunnalliseen soteen siirtymiseen liittyvät alueelliset tehtävät samoin kuin oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät tehtävät.

Arolan koulun lakkauttaminen oli osa Mäntsälä 2026-ohjelmaa, jonka puolesta vasemmistoliitto äänesti eli puolue hyväksyy lakkauttamisen. Muita alakouluja puolue ei Mäntsälästä lakkauttaisi.

Puolue ei näe lentokenttähanketta kunnan etujen mukaisena toimintana. Vasemmistoliitto aloittaisi uimahallin suunnittelun tulevalla valtuustokaudella ja rakennuttaisi sen sitä seuraavalla. Kunnan suunnitelmissa on tällä varattu 200 000 euroa suunnittelurahaa vuodelle 2026, eli vasemmistoliitto aikaistaisi suunnittelun aloittamista.

Valtuustoryhmänne toinen valtuutettu loikkasi vihreisiin ja on nyt heidän ehdokkaanaan. Onko teillä kommenttia tähän?

– Asiaan ei liity erityistä dramatiikkaa.

Vasemmisto ja vihreät ovat äänestäneet monissa asioissa samalla tavalla valtuustossa. Vaikeuttaako loikkaus yhteistyötä vihreiden kanssa Mäntsälässä?

– Vihreät ja demarit ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit myös jatkossa.

Mäntsälän Uutiset esittelee kaikki kuntavaaleissa ehdolla olevat ryhmät.

Siirry vaalien tulospalveluun

Kommentoi

Palvelut