Mäntsälän työttömyys Uudenmaan alhaisimpien joukossa

Työttömyysaste oli Mäntsälässä maaliskuun lopussa 8,6 prosenttia. Eroa edelliseen vuoteen on, sillä vuotta aiemmin Mäntsälän maaliskuun lopun työttömyysaste oli 8,0 prosenttia. Vertailuna Uudenmaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 13,2 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut ollen nyt maaliskuun lopussa 300 kpl. Mäntsälän työttömyysaste on silti edelleen alhainen verrattuna koko Uudenmaan lukuihin. Vain Inkoossa ja Pornaisissa oli Mäntsälää alhaisempi työttömyysaste ollen kummassakin 8,5 prosenttia.

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 872 ja viime vuonna vastaavana ajankohtana heitä oli 801 kpl. Työttömien luvuissa on mukana lomautetut.

Maaliskuun lopussa Mäntsälän nuorten työttömien, alle 25-vuotiaiden määrä oli 96 ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 366. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 300.

Avoimien työpaikkojen määrä oli 129 kpl ja vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli maaliskuun lopussa 194 kpl.

Uusia yrityksiä perustettiin Mäntsälään huhtikuun loppuun mennessä 45 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 15 kpl yrityksiä.

Työllisyystilanne 31.3.2021 (suluissa helmikuu)

Työttömyysaste 31.03.2021, 8,6 prosenttia (8,8 %).

Alle 25-vuotiaat, 96 kpl (99 kpl).

Yli 50-vuotiaat, 366 kpl (377 kpl).

Pitkäaikaistyöttömät, 300 kpl (276 kpl).

Avoimet työpaikat, 129 kpl (114 kpl).

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kommentoi

Palvelut