Nivos ja vesiosuuskunnat tiivistävät yhteistyötään

Vesi- ja energiayhtiö Nivos sekä Mäntsälän ja Pornaisten alueen vesiosuuskunnat kehittävät yhdessä toimintaansa vesihuollon varmistamiseksi myös häiriötilanteissa.

Nivos laatii parhaillaan alueen vesiosuuskunnalle toimintaohjeita erilaisiin häiriötilanteisiin. Näihin sisältyvät esimerkiksi klooraus- ja huuhtelusuunnitelmat vesijohtoveden puhdistamiseksi tarvittaessa.

Tavoitteena on myös mallintaa vesiosuuskuntien talousvesiverkostot ja päivittää turvallisuusohjeet vesiosuuskunnissa tehtävään vesihuoltotyöhön.

Työ on osa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittamaa kehityshanketta, jossa Nivos luo palvelukonseptia lähialueen vesiosuuskunnille ja pienemmille vesilaitoksille.

Viime syksynä käynnistynyt hanke valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

– Puhtaan veden häiriötön saanti on sujuvan arjen edellytys. Koronapandemia on entisestään korostanut varautumisen tärkeyttä, ja olemme sitoutuneet tarvittaessa auttamaan lähialueen vesiosuuskuntia, toteaa Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n johtaja Kimmo Rintamäki.

– Toimintaohjeiden laatiminen ja tiedon jakaminen mahdollistavat nopeamman reagoinnin ja yhteyksien palauttamisen häiriötilanteissa. Asiakkaat saavat näin entistä paremmin varmistetut vesihuoltopalvelut, Rintamäki kertoo hankkeen hyödyistä.

Vedenjakelun toimintavarmuutta alueella lisää myös Nivoksen toteuttama vedentuotannon automaation uudistaminen.

Nykyaikaisen vedenkulutuksen seurannalla ja raportoinnilla voidaan ennustaa paremmin vedenkulutusta ja havaita vuodot varhaisemmassa vaiheessa.

Nivos tarjoaa vesihuoltopalveluita kiinteistöille Mäntsälässä, Pornaisissa ja Pukkilassa. Joillakin alueilla vesihuoltoa puolestaan hoitavat vesiosuuskunnat: Mäntsälässä Hirvihaaran, Sääksjärven, Kortistonkulman ja Levannon vesiosuuskunnat ja Pornaisissa vesiosuuskunnat Suoni ja Mustijoki sekä Etelä-Pornaisten vesiosuuskunta.

Yhteistyö ei rajoitu yksittäisiin hankkeisiin.

Nivos, vesiosuuskunnat sekä alueen kuntien edustajat ja viranomaiset tapaavat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa.

Yhteisen pöydän äärellä keskustellaan ajankohtaisista asioista, kuten alueen kehityskohteista sekä mahdollisista säädösmuutoksista ja uusista toimintamalleista.

– Yhteistyö on aktiivista, ja meitä nivoo yhteen halu kehittää alueen infrastruktuuria ja palveluita. Haluamme tukea osuuskuntien työtä ja vahvuuksia, ja samalla yhteistyö auttaa meitä ymmärtämään paremmin vesihuollon asiakaskenttää, Rintamäki painottaa.

Kommentoi

Mainos: LähiTapiola Uusimaa

Näin Mäntsälässä sairastetaan – selvitä mikä kansansairaus sinua uhkaa

| Päivitetty

Palvelut