Hevosesta hyvinvointia: ohkolalainen yrittäjä tarjoaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa

Hevonen voi olla tärkeässä roolissa kuntoutuksessa ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Mäntsälän Ohkolassa on vuodenvaihteessa aloittanut uusi yrittäjä Katja Liukkonen. Liukkosen yritys Kajona tuottaa hevosavusteisia palveluja, kuten sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

Yhteisöpedagogi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Liukkonen on toiminut Uudenmaan alueella vuodesta 2017, tälläkin hetkellä toinen toimipiste Ohkolan lisäksi sijaitsee Nurmijärven Palojoella.

– Kahden toimipisteen kautta toimiminen mahdollistaa maantieteellisesti suuremman alueen tuoda palvelut lähelle ihmistä, toteaa Liukkonen.

Kajonan tapa tuottaa hevosavusteista toimintaa vuokrahevosilla ja -tiloissa on uudenlainen lähestymistapa palveluiden tuottamiseen.

Useimmat palveluntuottajat omistavat itse hevoset, joiden kanssa työskentelevät. Hevosavusteiset palvelut vaativat siihen koulutetut, luotettavat ja turvalliset hevoset.

–  Lundstenin Tanjan hevoset Uuras ja Tuohivirsu ovat huolellisesti koulutettuja työhevospuolelle. Hevosiin tutustuessa kävi ilmi, että hevosavusteiseen toimintaan sopivalla hevosella on paljon samoja ominaisuuksia ja taitoja kuin hyvin koulutetulla työhevosella.

Yhteistyö Uuraksen ja Tuohivirsun kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Hevosiin tutustuminen ja suhteen luominen niihin on aloitettu Liukkosen kanssa jo vuosi sitten.

Asiakastyö on alkanut lasten ryhmällä vuoden vaihteessa ja jatkuu nuorten ryhmällä toukokuussa. Kesällä on luvassa myös päiväleirejä.

– Ryhmämuotoinen työskentely sopii hyvin sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan, jossa keskeisiä elementtejä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys sekä vuorovaikutus. Ryhmämuotoisen toiminnan tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin lisääntyminen, toteaa Liukkonen.

Kajona vastaanottaa myös yksilöasiakkaita molemmissa toimipisteissään.

Asiakkaat voivat tulla hevosavusteiseen toimintaan joko tukeakseen omaa hyvinvointiaan tai pysähtymään haastavan elämäntilanteen äärelle.

Hevosavusteinen toiminta on enemmän ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää, sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa kuljetaan vahvemmin tavoitteellisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Hevosavusteinen toiminta kaikissa muodoissaan sopii kaiken kokoisille ja ikäisille ihmisille.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jolla tarkoitetaan hevosen mukana oloa erilaisissa palveluissa kuntoutusmuotona tai hyvinvoinnin edistäjänä.

Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänlaatua.

Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista toiminta, jossa on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Tavoitteena on aina omien vahvuuksien sekä voimavarojen löytäminen ja itsetunnon vahvistaminen asiakkaan omien tavoitteiden rinnalla.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii erityisen hyvin neuropsykiatrisesti oireleville henkilöille.

Toiminta tukee hyvin toiminnanohjausta, tunnetyöskentelyä, motoriikkaa, keskittymistä ja syy-seuraus-suhteiden hahmottamista.

Lisätietoja: www.katjajohanna.com

Kommentoi

Palvelut