Sairaalakoulun opettajat avuksi lähikouluihin

Laura Nuikan luotsaama Kalliomaan sairaalakoulu löytyy tätä nykyä Kellokosken sairaalakampuksen päärakennuksesta. Sitä ennen se toimi pitkään muutaman kilometrin päässä Ohkolan entisen sairaalan tiloissa. Sauvo Jylhä

Riitta Suomalainen

Tilanne on sama joka puolella: sairaalakouluissa ei riitä paikkoja kaikille tarvitseville – ja samaan aikaan oppilaat voivat koronan keskellä entistä huonommin. Siksi sairaalakoulujen tietotaitoa viedään yhteistyökuntien kouluihin.

– Yhteistyön tiivistäminen vielä entisestään on tärkeää, mutta myös tulevaisuudessa tulee olemaan lapsia, jotka tarvitsevat tukea koulunkäynnilleen sairaalakoulusta, Kellokoskella sijaitsevan Kalliomaan koulun vs. rehtori Laura Nuikka sanoo.

Käytännössä tietotaidon jakaminen tarkoittaa sitä, että sairaalakoulujen erityisluokanopettajat jalkautuvat tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avuksi näiden omiin lähikouluihin.

Tarve Kalliomaan sairaalakoulun palveluille on jo aikaisempinakin vuosina ollut niin kovaa, että joka kevät osa sen oppilaista on jäänyt ilman koko lukuvuoden mittaista opiskelupaikkaa. Tyhjän päälle sairaalakoulun palveluja tarvitsevia oppilaita ei silti jätetä.

– Kumppanikuntien koulujen kanssa tehtävä konsultoiva yhteistyö jatkuu, Nuikka toteaa. Tavoite on sama kuin muissakin sairaalakouluissa: se, että yhä useampi pärjäisi omassa lähikoulussaan.

Sen lisäksi, että erityisluokanopettajat jalkautuvat oppilaiden omiin kouluihin, oppilailla on mahdollisuus hakeutua Kalliomaahan neljän viikon tukijaksoille.

– Tukijaksohakemuksia on tullut tasaisesti läpi lukuvuoden, ja tähän mennessä lähes kaikki tukijaksoa tarvinneet ovat sen myös saaneet. Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, ettei uusia tukijaksopaikkoja pystytä myöntämään; paikat on jaettu toukokuulle saakka.

Myös opetusministeriössä kannetaan huolta asiasta. Ministeriö myönsi helmikuussa sairaalakouluille kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa erityisavustusta konsultatiivisen työn lisäämiseen. Euroja tuli myös Kalliomaan koululle; Nuikan mukaan se määrä, mitä haettiinkin.

– Rahalla palkataan yksi konsultoitava erityisluokanopettaja lisää tekemään työtä alueen kunnissa. Käytössä raha on ensi elokuusta vuoden 2022 loppuun.

Vuosi sitten Kalliomaan koulussa siirryttiin muiden koulujen tavoin etäopetukseen, mutta nyt se vaihtoehto on vapaaehtoinen. Tällä hetkellä kaikilla Kalliomaan koulun oppilailla on oikeus lähiopetukseen, ja valtaosa on myös valinnut sen.

– Etäopetuksessa on vain yksittäisiä oppilaita huoltajien toiveesta, Nuikka toteaa.

Avohoidollinen sairaalakoulu

Kalliomaan sairaalakoulussa on 40 oppilaspaikkaa, joista 24 koko lukuvuoden siellä opiskeleville, tukijaksolaisille neljä ja tehostetun avohoidon yksikössä oleville nuorille 12.

Lukuvuosipaikoista kuusi on varattu viides- ja kuudesluokkalaisille sekä yläkouluikäisille. Paikkoja haetaan kerran vuodessa silloinkin, kun oppilas on koulussa useamman vuoden. Oppilasvalinta tehdään vuosittain yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian hoitotahon kanssa.

Oppilaat tulevat kaikista Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnista.

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita.

Oppilaspaikat on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai jotka ovat muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle.

Sairaalaopetuksen aikana oppilaat säilyvät omien koulujensa oppilaina.

Koulun palveluja käyttävät Pornainen, Tuusula, Järvenpää ja Pornainen.

Kommentoi

Palvelut