Mäntsälässä panostetaan oppilaiden tukemiseen – käytössä uusia toimintatapoja

Leena Lemiläinen-Honkanen ja Janne Mäkinen ovat iloisia, kun taustalla näkyvän Ehnroosin koulun uudisrakennus syksyllä 2022 tarjoaa ajanmukaiset tilat opetukselle. Lasse Herrala

Lasse Herrala

– Julkisuudessa on käyty kiivastakin keskustelua koululaisten pahoinvoinnista ja sen jopa väkivaltaisista ja rikollisista ilmentymistä, pohtii vs. sivistysjohtaja Janne Mäkinen.

Koulussa tämä näkyy kasvavana tuen ja yksilöllisten ratkaisujen tarpeena. Mäntsälässä koulunkäyntiä on tuettu pitkäjänteisesti ja useiden ammattiryhmien yhteistyöllä. Avainasemassa ovat kodin ohella koulujen henkilökunta ja toimintatavat.

Oppimisen taitojen ja tuen tarve on jatkuvasti kasvanut. Tämä näkyy tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrän kasvuna sekä oppilaille räätälöityjen erityisten opetusjärjestelyjen lisääntymisenä.

Opettajien erityispedagoginen osaaminen on keskeistä, kun pyritään vastaamaan oppilaitten yksilöllisiin tarpeisiin.

Työnantajana Mäntsälän kunta tarjoaa tukea ja täydennyskoulutusta osaamisen kehittämiseen. Kuluvana kouluvuotena tämä on tapahtunut monella tapaa.

– Syksyllä 2020 käynnistyneen Kaikille yhteinen koulu -hankkeen täydennyskoulutuksissa ja tapahtumissa jokainen Mäntsälän opettaja ja rehtori saa työkaluja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen ja tukemiseen sekä oman osaamisensa kehittämiseen, kertoo opetuksen asiantuntija Leena Lemiläinen-Honkanen.

Mäntsälän koulut ovat mukana Keski-Uudenmaan alueen yhteisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on oppimisen tuen rakenteen kehittäminen kohti kaikille yhteistä koulua.

Siinä jokainen lapsi ja nuori saa riittävän ja oikea-aikaisen tuen omassa lähikoulussaan. Hankeen toteuttamiseen Mäntsälä saa valtion rahoitusta.

Ajatuksena on, että hankkeen avustuksella kaikki oppilaat voivat kokea olevansa hyväksyttyjä ja arvostettuja yhteisönsä jäseniä.

– Syyslukukauden 2020 alussa perusopetuksessa otettiin käyttöön oppilaiden poissaolojen seurantaan kehitetty Poissaolojen portaat -seurantamalli.

Mäkisen mukaan sen myötä vahvistetaan yhteistyötä oppilaiden huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa poissaolojen ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi.

Sovellettu malli otetaan syksyllä 2021 käyttöön myös esiopetuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Monia ohjelmassa mainittuja toimia on jo ollut käytössä Mäntsälässä, ja kevätkauden aikana suunnitellaan loppujenkin käyttöönottoa. Tavoitteena on pitkäjänteinen kiusaamisen, väkivallan ja häirinnänvastaisen kehittämistyö.

– Korona-aika on nostanut ja nostaa edelleen koulujen hyvinvointityön keskeiseksi, sillä poikkeusjärjestelyt ja etäopetusjaksot kuormittavat niin oppilaita kuin kouluissa työskenteleviä, jatkaa Lemiläinen-Honkanen.

Hyvinvointi ja turvallinen arki on sen vuoksi ollut keskeistä perusopetuksessa toimintakulttuurin kehittämisessä.

– Koulut ovat itsenäisesti rakentaneet omat suunnitelmansa, tapahtumansa ja toimintatapansa niin hyvinvoinnin kuin turvallisuudenkin varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Erityisopettajien pätevöitymispolku

Kunta ja Mäntsälän kansalaisopisto ovat kehittäneet yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa täydennyskoulutuspolun opettajille. Tämä polku avaa luokan- ja aineenopettajille pätevöitymisen erityisopettajaksi ja erityisluokanopettajaksi asti.

Koulutuspolku on kolmiosainen. Ensimmäiseen osaan ilmoittautui kaikkiaan noin 20 opettajaa, joista osalla on jo erityispedagogiikan yliopisto-opintoja.

– Tavoitteena on saada virkoihin riittävästi kelpoisia hakijoita, kertoo vt. sivistysjohtaja Janne Mäkinen. Kelpoisista erityisopettajista on pulaa ja myös koulupsykologien saatavuus on alueellisesti heikkoa.

Erityisopettajaopintojen alkuvaihe voidaan tehdä Mäntsälässä omassa ryhmässä opiskellen, opinnoissa avustavan ryhmätutorin johdolla. Mäntsälän kunta tukee opintoja.

Kommentoi

Palvelut