Mäntsälä liittyi Kuntaliiton kehyskuntaverkostoon

KUUMA-seutu on päättänyt liittyä Kuntaliiton kehyskuntaverkostoon yhtenä Suomen suurimpana kehyskunta-alueena.

Mäntsälä on liittynyt mukaan vuoden loppuun asti ulottuvalla sopimuksella, joka vahvistettiin kunnanhallituksen kokouksessa 8. päivä maaliskuuta.

KUUMA-komissiota edustaa verkoston työssä ensisijaisesti komission puheenjohtaja sijaisenaan varapuheenjohtaja. Kuntaliiton kanssa on lisäksi sovittu, että KUUMA-seudulla on puhe- ja läsnäolo-oikeus Kuntaliiton kaupunkipoliittisessa työryhmässä.

Verkostossa on mukana 44 suuren kaupungin kehyskuntaa. Verkoston tehtävänä on toimia jäsentensä ennakoivana edunvalvojana, kirkastaa kehyskunnan roolia ja merkitystä sekä luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Verkosto välittää ajantasaista tietoa kehyskuntien tarpeista ja näkemyksistä ministeriöille ja muille valtion viranomaisille, poliittisille puolueille, tiedotusvälineille ja kansalaisille. Verkoston esiin nostamat aiheet tulevat jäsenkunnilta.

Kuntaliitto tarjoaa alustan verkostolle ja koordinoi sen toimintaa.

Kommentoi

Palvelut