Korona kuritti Keusotea 24,5 miljoonalla

Jari Halme

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän muutetun talousarvion maksuosuudet ylittyivät noin 29,6 miljoonalla eurolla, ilmenee tilinpäätöksestä.

Summa muodostuu siitä, että Keusoten oman toiminnan maksuosuudet ylittyivät noin 15,8 miljoonalla eurolla ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet noin 13,8 miljoonalla eurolla.

Tilinpäätöksen mukaan maksuosuudet ylittyivät kaikissa jäsenkunnissa.

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon ylitys oli noin 19,3 miljoonaa euroa ja oman toiminnan ylitys noin 38,7 miljoonaa euroa.

Korona oli viime vuoden suurin kurittaja myös Keusoten taloudessa.

Keusoten omassa palvelutuotannossa kirjattiin koronakustannuksia noin 17,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi korona aiheutti myös asiakasmaksutuottojen vähenemisen ja arvion mukaan tuottoja jäi saamatta vajaa seitsemän miljoonaa euroa.

Koronan vaikutus maksuosuuksiin oli kaikkiaan 24,5 miljoonaa euroa.

Lokakuussa hyväksytyssä talousarviomuutoksessa arvioitiin koronan aiheuttavan noin 18,2 miljoonan euron kustannukset.

Kustannukset kohosivat kuitenkin arvioitua suuremmiksi.

Keusoten taloutta kurittaa myös se, että HUSin 40 miljoonan euron alijäämä katetaan jäsenkunnilta kannettavalla maksulla.

Keusoten jäsenkuntien osuus alijäämän kattamisesta oli viisi miljoonaa euroa.

HUS joutui tekemään tilinpäätökseensä myös logistiikan varaston arvon-alennuskirjauksen.

Summasta Keusoten osuus on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi esimerkiksi Keusoten aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys oli 3,2 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen mukaan ylitykset johtuvat lastensuojelun palvelujen arvioitua suuremmista kustannuksista.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen summa oli 2,1 miljoonaa euroa.

Suurin poikkeama johtuu lyhytaikaisten sijaisten ennakoitua suuremmasta tarpeesta sairauslomien vuoksi.

Kommentoi

Palvelut