OP Mäntsälän liiketoiminta kasvoi ja vakavaraisuus säilyi vahvana, mutta liikevoitto supistui edellisvuodesta

Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan haasteellinen koronapandemiasta johtuen. Tästä huolimatta OP Mäntsälän asiakasliiketoiminta kasvoi ja vakavaraisuus säilyi vahvana.

Kesällä pankin pitkäaikainen toimitusjohtaja Heikki Kananen jäi eläkkeelle ja uutena toimitusjohtaja aloitti Mikko Purmonen.

Liikevoittoa pankille vuonna 2020 kertyi 691 000 euroa, joka on selvästi vertailuvuotta 2019 vähemmän. Liikevoiton lasku johtui muun muassa pankin omistamiin kiinteistöihin tehdyistä arvonalentumiskirjauksista, odotettavissa olevien luottotappioiden merkittävästä kasvusta ja vertailuvuonna kirjatusta sulautumisvoitosta. Arvonalentumisten määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi edelleen matalalla tasolla.

Pankin korkokate parani hieman edellisvuodesta, mutta palkkiotuottoja kertyi edellisvuotta vähemmän. Korkokate vahvistui, vaikka markkinoiden korkotaso pysyi negatiivisena, koska varainhankinnan kustannukset laskivat.

Palkkiotuottojen laskuun vaikutti erityisesti henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusmyynnin siirtyminen takaisin Pohjola Vakuutukselle. Varallisuudenhoidon ja lakipalveluiden osalta palkkiotuotot kehittyivät vuoden aikana hyvin.

Asiakasliiketoiminnan määrä kasvoi kokonaisuudessaan edellisvuodesta. Kasvu oli kovinta varainhoidon tuotteissa ja talletuksissa, mutta vastaavasti luottokanta supistui hieman edellisvuodesta,

Vuoden 2020 aikana pankki sai yhteensä 94 uutta omistaja-asiakasta ja omistaja-asiakkaille jaettiin bonuksia vuoden aikana yhteensä 726 000 euroa. Vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana ja pankin omat varat kasvoivat 39,4 miljoonaan euroon.

Asiakkaat siirtyivät yhä selvemmin digitaalisten palveluiden käyttäjiksi ja pankin OP-mobiilipalveluita käyttävien asiakkaiden määrä kasvoi merkittävästi.

Vastuullisuus ja yhteisöllisen roolin toteuttaminen on tärkeässä roolissa osana OP Mäntsälän toimintaa.

Mäntsälän Osuuspankki tarjosi taloudellista helpotusta lyhennysvapaiden muodossa henkilö- ja yritysasiakkailleen koronakriisin aikana. Kotitalouksille tarjottiin määräaikaisesti mahdollisuutta enintään 12 kuukauden lyhennysvapaaseen ilman kuluja.

– Tuimme nuorten työllistymistä kesäksi 2020, jolloin OP Mäntsälän lahjoitusten avulla työllistyi 20 nuorta. Tämän lisäksi lahjoitusvaroja suunnattiin jouluna vähävaraisille mäntsäläläisille, toimitusjohtaja Purmonen kertoo .

OP Koti Mäntsälän, jonka toimintaan kuuluu isännöintipalvelut ja kiinteistönvälitys, liikevoitto vuonna 2020 oli 70 000 euroa, joka laski edellisvuodesta (120 000) selvästi.

Vertailuvuoden tulosta paransi kuitenkin kertaluonteiset eläkevakuutusmaksujen palautukset, joita kirjattiin 37 000.

Välitystoiminnassa koronapandemian johdosta asuntokauppa hiljeni kevään ja alkukesän ajaksi, mutta kesällä kauppamäärät kääntyivät selvään kasvuun. Koko vuoden kauppamäärä laski hieman edellisvuoden tasosta.

OP Koti Mäntsälä toteutti tammikuussa liiketoimintakaupan, jossa isännöintiliiketoiminta myytiin Porvoon OP-Isännöintikeskukselle. Kauppa astui voimaan 1.3.

Kauppa vahvistaa mahdollisuuksia kehittää isännöintiliiketoimintaa paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteita Mäntsälässä.

Asiakasyhtiöiden isännöintitehtävien hoitaminen jatkuu voimassa olevien sopimusten mukaisesti sekä tuttujen isännöitsijöiden ja kiinteistösihteerien toimesta.

Kommentoi

Palvelut