Kansalaisopistolta etäopetuksen neuvontatunteja torstaisin

Kansalaisopisto on koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi siirtynyt monen kurssin kohdalla etäopetukseen.

Kansalaisopisto haluaa kannustaa opiskelijoita mukaan etäyhteyksillä annettavaan opetukseen, sillä rajoitukset vaikuttavat pitkittyvän.

Etäopetus tulee olemaan myös tulevaisuudessa mukana kansalaisopistoissa ympäri Suomen, vaikka rajoitukset aikanaan väistyvät.

Siksi opistolla on aloitettu Etäopetuksen neuvontatunnit torstaisin klo 9.30-11.00 puhelimitse ja Google Meet -kokoussovelluksella.

Neuvontatunnille voi tulla mukaan avoimien ovien tapaan haluamanaan ajankohtana ja viipyä itselleen sopivan ajan.

Puhelimitse neuvotaan esimerkiksi, miten etätunnille liitytään ja mitä toimenpiteitä se vaatii.

Meetissä avoinna olevassa kokouksessa pääsee ohjatusti harjoittelemaan sovelluksen toimintoja, jotka tekevät etäopetukseen osallistumisesti sujuvaa ja mielekästä.

Neuvontatunnilla pääsee kuulemaan ja ratkomaan muiden esittämiä kysymyksiä sovelluksen tiimoilta.

Tarkemmat yhteys- ja liittymistiedot löytyvät tässä lehdessä olevasta ilmoituksesta.

Kommentoi

Palvelut