Lasten harrastustoiminnan rajoituksiin kevennyksiä – ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen

Lasten sisäliikunnalle avattiin taas ovet, kunhan rajoituksia noudatetaan. arkisto/Mika Mykkänen

Mäntsälän kunta on muiden Keusote-kuntien tavoin keventänyt alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan koronarajoituksia.

Seuroille myönnetyt vakiovuorot (Monitoimitalolle ja koulujen liikuntasaleihin) avattiin maanantaina 1.2. alla olevat ohjeet huomioiden.

Monitoimitalon kuntosali ja squashkentät eivät avaudu kuntalaisten käyttöön.

Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten tai nuorten määrä 10).

Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin.

Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.

Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.

Kunta seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita. Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koska Keusoten alueen korontilanne voi äkillisesti muuttua, toimijoiden tulee varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin.

Kommentoi

Palvelut