Puistot katsannassa – "väärin asetelluille rakennelmille lähetetään siirtokehotus"

Kiinteistöt: Nyt on hyvä aika tarkistaa piharakennusten sijainti

Kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus kertoo, että puistojen katselmuksia aletaan tekemään heti lumien sulaessa ja säiden salliessa. Jesse Helminen

Jesse Helminen

Mäntsälän kunta aloitti viime vuoden alussa mittavan urakan, jonka tarkoituksena on saada kaikki yli viisi neliömetriä ja sitä suuremmat rakennukset kunnan rekisteriin kolmen vuoden kuluessa.

Työtä on nyt takana ensimmäinen vuosi ja keväällä katseet suunnataan myös puistoalueille.

Rakennuskannan selvitystyön projektipäällikkö Sara Kaartti kertoo, että työ on edennyt aikataulussa pienistä viivästymisistä huolimatta.

Ensimmäisenä vuonna oli tarkoitus kartoittaa Mäntsälän kirkonkylä, mutta työ sen osalta jatkuu vielä tänä vuonna.

Myöhemmin keväällä siirrytään sitten Etelä-Mäntsälään eli Hyvinkää-Porvoo-tien eteläiselle puolelle ja vuonna 2022 syynissä on tien pohjoinen puoli.

– Töitä tehdään talvellakin, vaikka lumisuus hidastaakin toimintaa, Kaartti kertoo.

Kirkonkylässä luminen talvi ei pahemmin säiden puolesta hidasta maastossa tehtävää mittausta, mutta haja-asutusalueilla ei olla välttämättä aivan kaikkia mökkiteitä aurattu.

Töitä on myös hidastanut se, että töitä tehdään muiden töiden ohessa, jolloin akuutit hommat hoidetaan aina ensin.

– Jos on paljon rakennushankkeita ja pitää käydä esimerkiksi sijainteja merkitsemässä asuinrakennuksille, niin se sitten sitä käyntiaikaa sieltä maastosta.

– Kun yksi ihminen tekee toimistotyötä, niin jos tulee jotain hankalia tapauksia, niin se vie aikaa siitä perustyöstä, jos joutuu selvittämään jotain pidemmän kaavan kautta, Kaartti selventää.

Mitä kaikkea rakennuskannan selvityksen perusteella on sitten selvinnyt, onko haaviin jäänyt niin sanotusti paljon luvattomia rakennuksia?

– Se on karkea ilmaus puhua luvattomista, kun jotkin kymmenen neliön talousrakennukset eivät ole luvattomia, Kaartti selventää ja lisää:

– On voinut käydä niin, että kun kunnan rakennusjärjestys asemakaava-alueella ei vaadi ilmoitusta alle 15 neliön rakennuksesta, mutta asiasta pitäisi silti ilmoittaa verottajalle.

Selvityksessä on mukana myös kaikki olemassa olevien rakennuksien pinta-alan korjaukset.

– Asuintalon laajennus on rakennusluvan mukainen, mutta siihen on sitten erilaisia syitä, miksi jotkut muutokset eivät ole edenneet; onko se inhimillinen virhe, tekniikka virhe vai jonkun ohjelmistopäivityksen vuoksi jäänyt merkitsemättä.

Tällaisia merkitsemisvirheitä on huomattu esimerkiksi joissain 70-luvun rakennuksissa, joissa pinta-alaan on laskettu mukaan maa-alan peitto, sisältäen katokset tai erilaiset lipat.

On voitu myös rakentaa varauksella yläkerta, ja vaikka yläkertaa ei koskaan ole otettu asuinkäyttöön, niin se kuuluu silti verotettavaan pinta-alaan.

– Sellaisiakin talousrakennuksia tai saunoja on löytynyt, joihin olisi tarvinnut rakennusluvan, mutta ne menevät meiltä sitten eteenpäin rakennusvalvontaan ja niihin neuvotaan hakemaan luvat jälkikäteen.

Merkitseminen tapahtuu myös toiseen suuntaan, sillä verottajan tai kunnan tietoihin on voinut jäädä pyörimään rakennuksia, jotka on jo purettu.

Asia kannattaakin tarkistaa tulevista maaliskuun verotiedoista, sillä jos rakennus näkyy verottajan, mutta ei kunnan rekisterissä, niin kunta ei voi tietoa viedä verottajalle.

Vuoden 2020 rekisterimuutokset näkyvät tulevissa vuoden 2021 verotiedoissa.

Kevään mittauksien yhteydessä otetaan tarkastelun alle myös kunnan puisto- ja viheralueet. Piirrettäessä rakennuksia kunnan ylläpitämälle kartalle, on huomattu joidenkin rakennusten sijoittuvan kunnan puolelle.

Myös mittauskäyntien yhteydessä on huomattu joidenkin rakennusten sijoittuvan kunnan puolelle.

Näihin kohteisiin, jotka ovat nyt tulleet hankkeen edetessä ilmi, niin niissä tarpeen vaatiessa voidaan osoittaa tontin rajat

– Kevään aikana ja lumien sulaessa tätä aletaan edistämään enenevissä määrin ja väärin asetelluille rakennelmille lähetetään siirtokehotus, kertoo kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus.

Kunnan tiedossa on jo ollut sellaisia tapauksia, jossa piharakennuksia on sijoiteltu tontin ulkopuolelle ja nyt on tullut myös uusia havaintoja.

Nyt onkin hyvä aika maanomistajien tarkistaa oman tontin rakennelmien sijainti ja rajat, ja jos on menty puiston puolelle, niin siirtää sieltä kaikki pois.

– Se voi olla useammalle yllätys, jos on ollut vähän epäselvyyttä kiinteistön rajan suhteen, jos asuntoa myydessä on kerrottu pihan raja summittaisesti, Kaartti huomauttaa.

Kommentoi

Palvelut