Mäntsälän työttömyysaste laski jälleen

Työttömyysaste oli Mäntsälässä marraskuun lopussa 8,1 prosenttia. Lokakuun lopussa työttömyysaste oli 8,3 prosenttia, kun taas vuotta aiemmin marraskuun lopun työttömyysaste oli 5,7 prosenttia.

Mäntsälässä työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 816 ja viime vuonna vastaavana ajankohtana heitä oli 568 henkilöä.

Koko Uudenmaan työttömyysaste oli marraskuun 2020 lopussa 12,4 prosenttia. Työttömien luvuissa on mukana lomautetut.

Marraskuun lopussa Mäntsälän nuorten työttömien alle 25-vuotiaiden määrä oli 81, yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli 350 ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 257. Avoimia työpaikkojen määrä oli 77 kpl ja vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli marraskuun lopussa 72 kpl.

Uusia yrityksiä perustettiin marraskuun loppuun mennessä vuona 2020 97 kpl. Samana ajanjaksona rekisteristä poistui 42 kpl yrityksiä.

Työttömyys luokittain:

Suluissa lokakuun lukemat

Työttömyysaste 30.11.2020. 8,1 prosenttia (8,3 prosenttia)

Alle 25-vuotiaat, 81 henkilöä (82 henkilöä)

Yli 50-vuotiaat, 350 henkilöä (356 henkilöä)

Pitkäaikaistyöttömät, 257 henkilöä (244 henkilöä)

Avoimet työpaikat, 77 kpl (84 kpl)

Työvoima 30.11.2020, 10 037 henkilöä (10 052 henkilöä 31.12.2019)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kommentoi

Palvelut