Valtionosuuksien lisäys parantaa kunnan vuosikatetta

Jesse Helminen

Hallitus julkisti 5.11.2020 esityksen seitsemännestä lisätalousarviosta, jossa myönnetään kunnille ja kuntayhtymille lisää tukea koronaviruskriisin kustannusten ja tulomenetysten kattamiseen. Mäntsälän kunta on saamassa esityksen myötä reippaat kolme miljoonaa lisää katetta vuosibudjettiin.

Merkittävimmät muutokset kuntien valtionosuuksiin kohdistuu peruspalvelujen valtionosuuteen, johon myönnetään 350 miljoonaa euroa kattamaan koronan vuoden 2020 testauksen ja jäljityksen kustannuksia sekä 400 miljoonaan euron korotus kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin.

Lisäksi Sairaanhoitopiireille myönnetään 200 miljoonaa. euroa kompensoimaan koronavirustilanteesta aiheutuvia muita kustannuksia ja tulomenetyksiä.

Nämä muutokset ovat kertaluontoisia ja koskevat vain vuotta 2020.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut lisätalousarvion olevan eduskunnan käsittelyssä joulukuun alussa, joten asiaa koskevat valtionosuuspäätökset tulevat kuntiin vasta joulukuun puolen välin jälkeen.

Valtionosuudenlisäykset maksetaan kunnille jo joulukuun valtionosuusmaksatusten yhteydessä. Kuntaliiton laskelman mukaan Mäntsälän kunnan osuusvaltionosuuslisäyksestä on 2 861 002 euroa.

Kunnanhallituksen pöytäkirjassa kerrotaan, että määrärahamuutos tulevasta valtionosuuspäätöksestä on syytä käsitellä jo ennen päätöksen saapumista kuntaan, jotta määrärahamuutos ennättää valtuuston käsittelyyn vielä talousarviovuoden aikana.

Talousarviossa huomioidaan vielä, että hyvinvointipalvelujen tulosalueen talousarvioon osallistavaan budjetointiin varattua 100 000 euron aluerahaa ei jaeta vuonna 2020.

Näin ollen esitetyt määrärahamuutokset parantavat kunnan vuosikatetta 2 961 002 euroa.

Kommentoi

Palvelut