Biojätteestä kaasuksi – laitos käsittelee 19 900 tonnia orgaanista jätettä vuodessa

Energia: Mäntsälän Biovoima Oy:n laitos tuottaa kotimaista biokaasua, jolla korvataan kaasuverkossa muualta tuotua fossiilista maakaasua

Mäntsälän Biovoima Oy:n toimitusjohtaja Juha Virtanen ja takanaan muovit ja pienmetallit erotteleva ”tiikeri”. Jesse Helminen

Jesse Helminen

Kesällä 2019 aloitettu Mäntsälän Biovoima Oy:n biokaasuvoimalan rakentamisen kaikki vaiheet saatiin päätökseen kuluneen kesän aikana ja viimeisetkin prosessivaiheet ovat nyt täydessä toiminnassa ja biokaasua on syötetty verkkoon 16.10. lähtien.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia orgaanista jätettä vuodessa, ja sen kaasuteho on 2 MW. Ensimmäiset biojätekuormat tuotiin laitokselle huhtikuun viimeisellä viikolla ja siitä lähtien syöttö on ollut tasaisessa kasvussa.

Aloituksessa oli pieniä ongelmia liittyen koronaan, mutta pahimman yli on jo päästy:

– Keväällä oli vaikea saada ulkomaisia asennustöiden tekijöitä Suomeen ja jätemarkkinoilla tapahtui muutoksia, kun ravintolat menivät kiinni, kertoo Mäntsälän Biovoima Oy:n toimitusjohtaja Juha Virtanen.

Ravintoloiden ja kauppojen biojäte onkin yksi laitoksen merkittävimmistä biomassan lähteistä, joten ravintoloiden hävikin pudotessa minimiin siirtyi elintarvikkeiden kulutus yksityisiin koteihin. Valitettavasti sitä myöten osa laitokselle sopivasta biojätteestä päätyi taloyhtiöiden sekajätteeseen.

Edellä mainittujen biojätteiden lisäksi laitoksella käsitellään teollisuuden pilalle menneitä elintarvikkeita, kuten hilloja, maitoja mehuja ja muuta sellaista.

Laitos työllistää tällä saraa neljä henkeä. Prosessia ajetaan päivisin kello 8–16 ja kahdella puskurivarastolla laitos tuottaa kaasua myös viikonloppujen ja juhlapyhien yli. Jätteen kuljetuksen hoitavat erilliset yritykset, joiden perehdytety kuskit voivat tuoda tavaraa laitokselle kellon ympäri. Ovet sulkeutuvat automaattisesti tavaran purkamisen ajaksi.

Se on todella tarpeen, sillä laitoksen sisällä käsiteltävästä biojätteestä irtoaa luonnollisesti hajuja. Laitoksen ulostuloilmaa rikkipestään, otsonoidaan ja suodatetaan aktiivihiilellä, joten poistoilman vieressä seisoessa hajua ei huomaa, mutta alkuvaiheessa asian kanssa oli pieniä ongelmia:

– Muutamia valituksia on tullut ja rehellisesti sanoen käyttöönoton aikana on ollut häiriötilanteita ja varmasti on haissut, mutta parempaan suuntaan on menty, Virtanen myöntää.

Prosessi tuottaa lisäksi sivutuotteena kahdenlaista luomulannoitetta: fosforipitoista kiinteää lannoitetta, sekä nestemäistä lietettä.

Yritys etsiikin nyt yhteistyöhaluisia maanviljelijöitä lannoitteen hyödyntäjiksi.

Lannoitteen liukoinen typpi ja fosfori imeytyvät hyvin kasviin. Lannoite pitää myös maaperän mikrobi- ja bakteerikannan kunnossa, jolloin ravinteet ovat helpommin kasvien käytettävissä ja pintavalumat vesistöihin vähenevät.

Mäntsälän Biovoima Oy

Biokaasu on uusiutuva kotimainen energiamuoto jonka tuottaminen ei lisää ilmakehän hiilidioksidipäästöjä.

Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista pois lukien puu. Biokaasun tuotannossa syntyneet sivutuotteet voidaan hyödyntää lannoitteena.

Tuotettu biokaasu jalostetaan ja myydään liikennekäyttöön Nivos energian kaasuverkon kautta.

Sivutuotteena lannoitetta.

Raaka-aineet kerätään pääasiassa noin 70 kilometrin säteellä Helsingin, Mäntsälän, Porvoon, Lahden ja Hämeenlinnan alueilta.

Laitos tuottaa verkkoon 17MW vuodessa.

Kommentoi

Palvelut