Suomalaisista etenkin pk-seudun väki uskoo etätöiden lisääntyvän – kasvokkain kohtaamiset kortilla tulevaisuudessa?

Etätöiden tekeminen lisääntyi räjähdysmäisesti koronavirusepidemian myötä, ja etätyöt jatkuvat monella edelleen. Jussi Vehkasalo
Jussi Vehkasalo

Jussi Vehkasalo

Lähi-Tapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia suomalaisista uskoo, että työelämä muuttuu etätyöpainotteisemmaksi koronan myötä. Erityisesti Helsingissä ja muualla Etelä-Suomessa asuvista vastaajista kuusi kymmenestä sanoo, että omalla työpaikalla suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin etätöihin.

Muualla Suomessa kokemus suhtautumisesta ei ollut samanlainen, mutta kuitenkin lähes puolet koki suhtautumisen olevan nyt positiivisempaa. Länsi-Suomessa näin koki 47 prosenttia vastaajista, Itä- ja Pohjois-Suomessa 41 prosenttia, kerrotaan Lähi-Tapiolan tiedotteessa.

Runsas kolmannes tutkimukseen vastanneista uskoo myös tekevänsä etätöitä jatkossa entistä enemmän. Kyselytutkimus tehtiin elokuun alussa.

– Jos kyselytutkimus toistettaisiin nyt uudelleen, ajatukset etätyöstä voisivat olla tätäkin myönteisempiä ja niiden osuus noussut, jotka uskovat tekevänsä etätöitä jatkossa enemmän. Tietenkään kaikissa ammateissa ei voi siirtyä etätöihin. Mutta tiedämme, että uudenlainen työskentelytapa opitaan noin kuudessa kuukaudessa, kertoo Lähi-Tapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen tiedotteessa.

Lisääntynyt etätyöskentely muuttaa työelämää todennäköisesti pysyvästi monella tavalla. Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista uskoo, että kasvokkain tehtävän työn merkitys vähenee tulevaisuudessa, sanotaan tiedotteessa.

– Me uskomme siihen, että kasvokkain tehtävän työn merkitys nimenomaan korostuu, mutta sen määrä vähenee. Uskomme, että ihmisillä on edelleen tarve kohdata kasvokkain, Salonen kertoo.

Yritykset ovat monenlaisten uusien haasteiden edessä ja joutuvat tarkastelemaan toimintaansa monelta kohdin.

– Esimerkiksi toimitilojen oikea mitoitus on aiheellista, jos työkulttuuri muuttuu etäpainotteisemmaksi. Sen myötä myös yritysten suhde asiakkaisiin saa uusia sävyjä. Etätyöskentely on myös vahvasti luottamuskysymys ja haastaa suomalaista johtajuutta.

Tutkimukseen vastanneiden joukossa oli myös useita ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia. Heistä yli puolet suhtautuu aiempaa positiivisemmin etätöihin. Tutkimukseen vastanneista noin kolme neljästä johtajasta tai ylemmästä toimihenkilöstä on vakuuttunut etätöiden lisääntyvän tulevaisuudessa, kun taas työntekijöistä neljä kymmenestä on tästä samaa mieltä. Asiasta kaikista vakuuttuneimmat ovat niitä ammattiryhmiä, jotka siirtyivät kaikista laajemmin etätöihin koronapandemian ensimmäisessä aallossa keväällä.

– Etätyökulttuurin myönteiset puolet eivät ole olleet kaikille johtajille aiemmin välttämättä kovin tuttuja, Salonen jatkaa tiedotteessa.

Hallitus linjasi koronasuosituksensa – korkeakoulut etäopetukseen kiihtymisvaihealueilla

Tylsistyminen ja apatia vaanivat etätyötä tekeviä, kun päivät toistuvat samanlaisena ja tauot unohtuvat – helpottaisivatko nämä keinot?

Ennuste: työtapaturmien määrä vähenee – koronan vaikutusta sekin

”Hyytyy kuin aladoobi jääkaappiin” – Helsingin keskustan hiljeneminen kirvoitti kymmeniä kommentteja

Etätyö tuo helposti jumeja kroppaan – fysioterapeutilta kaksi vinkkiä kotikonttorilla puurtavalle

Kommentoi

Palvelut