Yleiskaava voisi auttaa melun ja tärinän vaientamisessa

Kuntalaiset: Nyt on aika vaikuttaa lähiympäristöön.

Kunnantalolla oli väljää, eli turvavälit pitivät. Raimo ja Mirkku Koskenkanto tulivat paikan päälle kuuntelemaan, mitä uusi yleiskaava tuo Mäntsälään. Pasi Huuhtanen

Pasi Huuhtanen

Mirkku ja Raimo Koskenkanto tulivat kunnantalolle ottamaan selvää, miten valmisteilla oleva yleiskaava vaikuttaa heidän ympäristöönsä.

Pariskunnalla on myös selkeä toive. Kaavan valmistelussa pitää ottaa huomioon lisääntynyt melu ja tärinä kirkonkylällä.

– Asumme Linnamäen alueella. Alueelta on kaadettu puita ja se on lisännyt selvästi melun ja tärinän määrää, Mirkku Koskenkanto kertoo.

Toinen asia, johon Koskenkannot haluaisivat muutoksen, on Mäntsälän kunnan haluttomuus tehdä maankäyttösopimuksia.

Maankäyttösopimuksilla kunta ja yksityinen maanomistaja voivat sopia kaavoituksesta esimerkiksi silloin, kun kaavoitus on normaalia vaikeammin toteutettavissa.

Melu ja tärinä ovat lisääntyneet.

Mirkku Koskenkanto

– Kaikki vaihtoehdot (kaavoituksessa) pitäisi olla käytössä, Raimo Koskenkanto kehottaa.

Mäntsälään ollaan laatimassa koko kunnan kattavaa yleiskaavaa. Suururakkaan päätettiin ryhtyä kaksi ja puoli vuotta sitten.

Kaava on tarkoitus saada luonnosvaiheeseen ensi vuoden alkupuolella. Tavoite on, että kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavan kahden vuoden päästä syksyllä 2022.

Nyt ollaan vaiheessa, jossa haetaan suuntaviivoja kaavalle. Nyt on siis erinomainen aika vaikuttaa kaavaan, mikäli oma ympäristö ollenkaan kiinnostaa.

Pohdinnassa ovat parhaillaan kehityskuvat koko kunnalle, sekä taajamille että kylille. Kaavoittaja on valmistellut kolme eri mallia pohdinnan pohjaksi.

”Nykymalliin” tarkoittaa hidasta väestönkasvua. Väkimäärä kasvaisi 0,2 -0,5 prosenttia vuodessa. Tämä tarkoittaisi tämän hetken väestömäärällä 40-100 hengen väestönkasvua vuodessa.

”Kultainen keskitie” tarkoittaa keskimäärin 0,5 prosentin vuotuista väestönkasvua.

Väkiluku kasvaisi nykyväkiluvun mukaan 60-140 hengellä vuosittain.

Vahvimmassa mallissa ”Kasvukäytävän vetovoima” väestönkasvu olisi 0,7 - 1,0 prosenttia vuodessa. Nykyväkiluvun mukaan se olisi 140-200 ihmisen nettolisäys vuodessa.

Tarkastelujakso on vuoteen 2050. Väestönkasvu olisi jakson loppupuolella tietenkin paljon enemmän kuin 200 vuodessa, jos väkiluku olisi kasvanut prosentin vauhdilla. Tulijoita olisi silloin lähes 300 vuodessa lähellä vuotta 2050. Väkiluku oli lähes 27000 asukasta.

Yleisöpuheenvuoroja ensimmäisessä kaavatilaisuudessa käytettiin muun muassa metsäasioista ja markettien sijoittelusta. Mutta sana on vapaa, kunhan aihe littyy kaavaan

– Ajatuksena on saada ihmisiltä ajatuksia luonnosvaihetta varten. Kannattaa käyttää tämä mahdollisuus, kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Kosonen (kesk) sanoi.

Yleisötilaisuuksia lokakuussa

Yleiskaavaa esitellään kuntalaisille yleisötilaisuuksissa pitkin syksyä, mikäli koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden.

Ensimmäinen tilaisuus oli viime torstaina. Siellä erityisteemana oli kirkonseutu sekä Etelä-Mäntsälä. Kaikki tilaisuudet pidetään kunnantalon auditoriossa. Se on niin iso, että turvavälit toteutuvat vaikka osallistujia olisi muutamia kymmeniäkin.

Ensimmäiseen tilaisuuteen tuli paikan päälle viranhaltijoiden ja poliitikkojen lisäksi yhdeksän kuntalaista. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin kautta.

Seuraava kokoontuminen on kahden viikon päästä 21. lokakuuta kello 17.00. Silloin teemana ovat Hirvihaara, Ohkola ja Arola-Jokelanseutu. Heti seuraavana päivänä samaan kellonaikaan keskitytään Sälinkäähän, Sulkavaan, Soukkioon, Nikinojaan, Olkisiin ja Maitoisiin. Muut kylät ovat vuorossa sitä seuraavalla viikolla.

Kaavaan voi tutustus myös netissä.

Yleiskaava:

https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-mantsalan-yleiskaava-2050

Kehityskuvat:

https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-mantsalan-yleiskaava-2050/kehityskuvat

Kaavaa varten tehdyt selvitykset:

https://www.mantsala.fi/kuntakehityspalvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/vireilla-mantsalan-yleiskaava-2050/selvitykset

Lisätietoa yleiskaavasta saa kunnantalolta.

Kommentoi

Palvelut