Tietosuojavaltuutetun toimisto kiistää antaneensa kannanottoa puhelimessa Mäntsälän pakolaiskiistaan

Pasi Huuhtanen

Tietosuojavaltuutettu ei ota kantaa siihen, voiko Mäntsälän pakolaisten sote-tietoja julkistaa.

– Näyttäisi siltä, että tässä oltaisiin julkaisemassa tilastotietoa, ei yksittäisiä henkilöjä koskevaa tietoa, joten yleinen tietosuoja-asetus ei tähän sovellu ja me emme ole toimivaltainen viranomainen tätä arvioimaan, tietosuojavaltuutetun sijainen Anu Talus sanoo.

”Kukin viranomainen tulkitsee julkisuuslakia itse, ja viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin, tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla kerrotaan. Jos viranomainen on toiminut vastoin julkisuuslakia, toimivaltainen valvontaviranomainen voi tapauksesta riippuen olla esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri.”, kerrotaan valtuutetun nettisivuilla.

Viranomainen on tässä tapauksessa Keusote.

Tietoja vaatineet kertovat saaneensa tietosuojavaltuutetulta puhelimessa alustavasti myönteisen kannan tietojen julkistamiselle. Tämä ei pidä paikkaansa.

– Puhelinneuvonnastamme ei voi saada edes alustavia kannanottoja. Puhelinneuvonta ei anna kannanottoja vaan neuvontaa ainoastaan yleisellä tasolla, viestintäsuunnittelija Sara Jaakonmäki kertoo.

Kommentoi

Palvelut