Kiusaajan voi panna vaihtamaan koulua – Näitä keinoja koulukiusaamiseen Opetushallitus suosittelee uudessa oppaassa

Kouluterveyskyselyiden mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt Suomessa kymmenen viime vuoden aikana. Se on kuitenkin levinnyt myös verkkoon, jolloin uhri ei pääse kiusaamista pakoon vapaa-ajallakaan. Pasi Antila/Arkisto

Minna Harmaala

Opetushallitus (OPH) julkaisi tänään keskiviikkona kouluille oppaan siitä, miten kiusaamista pitäisi kitkeä kouluissa.

Oppaassa korostetaan ehkäisyn merkitystä, mutta siinä myös listataan kurinpidollisia toimia, joilla peruskoulut, lukiot ja ammattioppilaitokset voivat puuttua eritasoiseen kiusaamiseen.

Oppaan mukaan kiusaajan voi ääritapauksessa siirtää eri kouluun. Tämä edellyttää – jos mahdollista – yhteisymmärrystä huoltajan kanssa.

– Kiusaamiseen syyllistyneen oppilaan siirtämisestä toiseen kouluun ei ole oikeuskäytäntöä. Siirtämistä ei voida pitää suositeltavana toimintatapana, mutta sitä voi käyttää yksittäisessä tapauksessa viimesijaisena keinona. Kiusaamiseen syyllistyneen siirtämistä toiseen kouluun voi harkita, jos kaikki kurinpidolliset ja opiskeluhuollolliset keinot ja tukitoimet on käytetty, eikä toivottua muutosta oppilaan käytöksessä tapahdu, oppaassa linjataan.

Poika uhattiin tappaa ja pakotettiin polvilleen, video ladattiin Snapchattiin – helsinkiläiskoulu ja poliisi selvittävät rajua kiusaamista

Jos kiusaamista ei muuten saada kuriin, koulu voi rehtorin päätöksellä myös siirtää kiusaajan tai kiusatun koulun sisällä eri opetusryhmään. Tätä ei kuitenkaan oppaan mukaan voi käyttää rangaistuskeinona eli koulu ei saa rangaistuksena esimerkiksi eristää lasta tämän omasta ryhmästä tai määrätä kotiopetukseen.

Koulu voi myös tehdä välituntijärjestelyitä niin, että kiusaaja ja kiusattu viettävät välituntia eri aikaan tai koulupihan eri alueilla.

Jokaisella lapsella ja nuorella on ehdoton oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.

Johtaja Olli-Pekka Heinonen, OPH

Oppaassa kerrotaan myös, mitkä ovat opettajan, rehtorin ja koulutuksen järjestäjän eli kunnan vastuita. Koulussa pitää puuttua myös verkkokiusaamiseen, jos se tapahtuu kouluaikana ja osallisina on koulun oppilaita.

─ Jokaisella lapsella ja nuorella on ehdoton oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen sekä niiden ennaltaehkäisy on jokaisen oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa työskentelevän velvollisuus. Kyse on yhteisen ja kestävän kiusaamista ehkäisevän kulttuurin rakentamisesta kouluyhteisöön ja pitkäkestoisesta työstä sen eteen, OPH:n pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo tiedotteessa.

Oppilas pahoinpideltiin välitunnilla Vantaan Kytöpuiston koulun pihalla – poliisi selvittää, koulu rankaisee

Erilaisia kurinpito- ja puuttumiskeinoja kouluilla on oppaan mukaan laaja skaala. Ne alkavat kasvatuskeskustelusta ja päättyvät oppilaan erottamiseen. Kurinpitokeinot on lueteltu jutun lopussa olevassa tietolaatikossa.

Oppaassa käsitellään myös sitä, milloin kyse ei ole enää kiusaamisesta vaan rikoksesta. Rikosnimikkeitä voivat olla esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, pahoinpitely ja vainoaminen. Rikosoikeudellisessa vastuussa ovat vain 15 vuotta täyttäneet, mutta poliisi voi aloittaa esitutkinnan myös nuoremman kiusaajan toimista. Alle 15-vuotiaskin voi olla vahingonkorvausvastuussa.

Itä-Uudenmaan poliisi huolissaan – raakaa väkivaltaa sisältävät videot leviävät lasten ja nuorten keskuudessa

Tehokkaimpana keinona oppaassa pidetään kuitenkin kiusaamisen ehkäisyä.

Ohjeiden mukaan on tärkeää muun muassa pohtia lasten ja nuorten kanssa yhdessä kiusaamista ilmiönä sekä kannustaa heitä kertomaan kiusaamisesta aikuisille myös silloin, kun eivät itse ole kohteena.

Erityisesti oppaassa korostetaan koululaisten ja opiskelijoiden osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista.

Nuorison väkivaltavideoita paljastuu poliisille jatkuvasti – näin tulisi toimia, jos nuori saa väkivaltaista videomateriaalia

HS: Lapset ja nuoret jakavat väkivaltaisia tappeluvideoita somessa

Kouluilla on oppaan mukaan oltava kiusaamisen vastainen suunnitelma, suunnitelma yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä järjestyssäännöt. Näiden tekoon täytyy ottaa mukaan myös oppilaat ja niitä on myös pantava käytäntöön.

Myös oppilashuollon pitää oppaan mukaan olla kunnossa: Kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pitää päästä ilman ajanvarausta ennalta ilmoitettuna ajankohtana. Psykologille tai koulukuraattorille pitää päästä seitsemässä päivässä tai kiireellisissä tapauksessa viimeistään seuraavana päivänä.

Vantaa palkkaa nuorisotyöntekijöitä alakouluihin – "Yhä nuoremmilla on levotonta käytöstä ja ongelmia koulunkäynnissä"

Opetusministeriö tiedottaa oppaasta opetusministeri Li Anderssonin (vas.) kirjeellä. Ministeri muistuttaa muun muassa, että kiusaamiseen puuttuminen ei ole harkinnanvaraista.

– Kyseessä on opetuksen järjestäjien ja koulujen velvollisuus. Opetuksen järjestäjä, eli useimmissa tapauksissa kunta, voi myös olla korvausvelvollinen kiusatulle, mikäli kiusaamista ja sen aiheuttamaa haittaa ei ole onnistuttu estämään. Opetuksen järjestäjällä on pitkittyneissä kiusaamistapauksissa velvollisuus arvioida myös lastensuojeluilmoituksen tekemisen tarpeellisuus.

– Kiusaamistilanteen ovat usein monimutkaisia ja yhden selkeän kiusaajan osoittaminen voi monissa tilanteissa olla vaikeaa, koska kiusaaminen liittyy ryhmän laajempaan dynamiikkaan. Sen vuoksi kiusaamisen ehkäiseminen vaatii aina työtä opetusryhmässä syntyneiden haitallisten toimintatapojen purkamiseksi, Andersson kirjoittaa.

Digiloikkaan on pystytty, mutta koulukiusaamiseen ei löydy ratkaisua – "Jokainen tapaus on liikaa"

Peruskoulu ei voi olla poliisi tai oikeuslaitos – Koulun rangaistuskeinot eivät ole riittäviä väkivaltatilanteisiin

Nykyisillä keinoilla kiusaamista on vaikea saada kuriin – koulut tarvitsevat uusia keinoja kiusaamisen kitkemiseen

Vain auttamalla kiusaajaa voimme oikeasti auttaa kiusattua – "Kun joku kiusaa tai jopa pahoinpitelee toista ihmistä, on aina kysymys jostakin henkisestä ongelmasta"

Kurinpito

Koulun keinot puuttua kiusaamiseen

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen perusopetuksessa. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Jälki-istunto, jonka aikana voi olla koulutehtäviä.

Luokasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta poistaminen. Oppitunnilla häiriköivän oppilaan voi määrätä poistumaan opettaja, muusta tilaisuudesta rehtori. Poistamisesta pitää ilmoittaa huoltajalle ja se tulee kirjata. Oppilasta ei saa jättää poistamisen jälkeen ilman valvontaa.

Opetuksen epääminen. Rehtori voi evätä oppilaalta opetuksen perusopetuksessa enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa enintään kolmen työpäivän ajaksi. Epääminen edellyttää esimerkiksi vaaran, että oppilas aiheuttaa vaaraa toisen ihmisen turvallisuudelle. Opetuksen epäämisestä on ilmoitettava alaikäisen oppilaan huoltajalle ja sosiaalihuollon viranomaiselle. Opetuksen epääminen tulee kirjata eikä oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa epäämisen jälkeen.

Kirjallinen varoitus. Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää opetuksen järjestäjän monijäseninen toimielin tai opetuksen järjestäjän niin päättäessä koulun rehtori. Ennen kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Myös huoltajalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi.

Määräaikainen erottaminen. Perusopetuksen oppilas voidaan erottaa kurinpitorangaistuksena enintään kolmeksi kuukaudeksi, toisella asteella jopa vuodeksi. Erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän monijäseninen toimielin. Erottamisesta saa valittaa eikä sitä pääsääntöisesti voi panna täytäntöön ennen lainvoimaisuutta. Jos oppilaan väkivaltainen tai uhkaava käytös kuitenkin vaarantaa toisen ihmisen turvallisuuden, hänet voidaan kuitenkin erottaa jo ennen lainvoimaisuutta.

Kommentoi

Palvelut