Mäntsälä ei hyväksy ruuhkamaksuja

Mäntsälän kunnanhallitus on lausunut mielipiteensä Mal-sopimuksesta ja hyväksyi sen muilta osin, mutta esittää valtuustolle, ettei kunta hyväksy suunniteltuja ruuhkamaksuja.

Kyseessä on Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus, joka on vuosiksi 2020–2031. Sopijaosapuolina ovat Helsingin seudun 14 kuntaa Mäntsälä mukaan lukien.

Lisäksi mukana ovat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Mäntsälän osalta sopimus lupaa konkreettisia toimenpiteitä, sillä esimerkiksi kunnallistekniikka-avustusta on mahdollista saada maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Kirkonkylän keskusta ja asemanseutu kuuluvat ensisijaisiin vyöhykkeisiin.

Avustus jaetaan kunnille hakemusten perusteella. Mäntsälän kunta on edellisen kerran saanut myönteisen avustuspäätöksen Lempivaaran alueen kunnallistekniikan rakentamiseen.

Lisäksi valtio käyttää seudullisesti kustannustehokkaisiin liikennejärjestelmän parantamishankkeisiin kaudella 2020–2023 yhteensä 15 miljoonaa euroa ja se käytetään ensisijaisesti Kuuma-seudulla.

Rahoituksen ehtona on, että kunnat käyttävät hankkeisiin vastaavan summan kuin valtio. HSL, kunnat, Väylävirasto ja Uudenmaan ely-keskus valmistelevat hankkeiden tarkemman toteuttamisohjelman, josta sovitaan erikseen. Hankelistalla on useita hankkeita Mäntsälän osalta.

Kommentoi

Palvelut