Neljä paikallista vaikuttajaa vastaavat – mitä pitäisi tehdä, että Mäntsälä pääsisi Nurmijärvi-ilmiö -junaan?

Tanja-Elina Niemi

Uskotko Nurmijärvi-ilmiöön? Mitä pitäisi tehdä, että Mäntsälä pääsisi tähän junaan mukaan? Mikä Mäntsälässä on kunnossa, mikä ei? Kysyimme tätä Mäntsälän Yrityskehityksen toimitusjohtaja Harri Karilta, Mäntsälän Yrittäjien puheenjohtaja Elina Alangolta, OP Mäntsälän toimitusjohtaja Mikko Purmoselta ja valtuuston puheenjohtaja Heta Ravolainen-Rinteeltä (sd):

”Mäntsälän tarvitsee vain näkyä voimakkaammin.”

Harri Kari:

– Kunnan kotisivut ovat ajantasaiset ja muuttaja löytää tarjolla olevat kunnan omakotitalotontit kunnan kotisivuilta. Aivan ainutlaatuista Mäntsälän kunnalla on omakotitonttilaskuri, josta muuttava perhe saa tiedokseen kaikki talon hankintaan liittyvät kulut.

– Uskon myös Nurmijärvi ilmiöön eli Mäntsälä tulee kasvamaan. Ihmiset haluavat asua väljemmin. Mäntsälän infra on myös kehittynyt valtavasti viime vuosina.

– Nyt Mäntsälän tarvitsee vain näkyä voimakkaammin. Tällä tarkoitan perinteistä viestintää sekä myös maksettua markkinointia. Nyt asumisenmarkkinoinnin suhteen vastuutahot tulee määritellä Mäntsälässä selkeämmin.

Isommista perheasunnoista on kysyntää.

–Toivon päättäjien ymmärtävän resurssoinnin tärkeyden. Peräänkuulutan toimintaa: suunnittelijoita ja analysoijia pyörii markkinoinnin ympärillä liikaa.

– Mäntsälän tulee kantaa itse markkinointivastuu. Ei perhe halua muuttaa johonkin Kuuma-kuntaan, joka on pelkästään jo käsitteenä epämääräinen. Oma kunta selkeästi esille – näkyvyyttä pitää olla!

Harri Kari Myk

”Asuntomessut uudelleen Mäntsälään.”

Elina Alanko:

– Mäntsälässä on hyvin tarjolla pientalovaltaisia asuinalueita, joista houkuttelevin on uusin Männikön kaavoitettu alue.

–Mäntsälällä on hyvä, luonnonläheinen sijainti ja erittäin hyvät kulkuyhteydet eri suuntiin. Harrastusmahdollisuuksia on paljon, yhdistykset tarjoavat eri lajeja eri ikäisille.

– Erilaisia työpaikkoja olisi hyvä olla tarjolla enemmän. Tuotteita ja palveluita löytyy paikkakuntamme yrityksistä hyvin.

– Uudet asuntomessut toisivat varmasti Nurmijärvi-ilmiön myös meille Mäntsälään, järjestettiinhän messut Tuusulassa jo kolmannen kerran, niin miksei uudelleen Mäntsälässä.

Elina Alanko Pasi Huuhtanen

”Tarvitaan riittävästi asuntoja ja kohtuuhintaisia tontteja.”

Mikko Purmonen:

– Kysynnän kasvua Mäntsälässä on ollut havaittavissa varsinkin isommista perheasunnoista ja väljemmistä tonteista eikä tarjontaa ole aina ollut riittävästi vastaamaan kysyntään.

– Tärkeää olisikin varmistaa riittävä asuntotuotanto myös isompien perheasuntojen osalta ja toisaalta kohtuuhintainen tonttitarjonta koko kunnan alueella. On myös tärkeää ylläpitää korkea palvelutaso Mäntsälässä, jotta se houkuttelisi kohtuullisten asumiskustannusten lisäksi muuttamaan paikkakunnalle myös hieman etäämmältä.

– Mäntsälän sijainti on erinomainen mahdollistaen laajan työssäkäyntialueen, jota tukee hyvät liikenneyhteydet.

Mikko Purmonen Mäntsälän OP

”Kunhan uimahalli lähivuosina rakentuu...”

Heta Ravolainen-Rinne:

– Mäntsälä on jo nykyään pientalovaltainen yhteisö, jossa luonto on lähes kaikkialla läsnä. Siis perusta Nurmijärvi-ilmiön mahdollisesti vahvistuessa on kunnossa.

– Aivan viime vuosina Mäntsälän väestökehityksen perusteella voi todeta, että muuttovirta on ollut ennemminkin poispäin. Nyt koronakevään jälkeen tilanne saattaa olla muuttumassa.

– Täällä on vireää, kansalaisista itsestään lähtevää eri osa-alueiden harrastustoimintaa. Erityisesti urheilu- ja kulttuuriharrastuksiin Mäntsälässä on vuosikymmenten mittaan satsattu paljon. Kehittyvä urheilupuisto, Kulttuurimeijeri ja elokuvateatteri tulee heti mieleen.

–Kunhan uimahalli lähivuosina rakentuu ja kouluverkko on laadukas ja hyvin toimiva, Mäntsälä infrastruktuuria voi estoitta kehua.

Heta Ravolainen-Rinne Ei tiedossa

Mistä on kysymys?

Nurmijärvi-ilmiöstä alettiin puhua 1990-luvulla, kun Uudellamaalla pääkaupunkiseudun kehyskuntien asukasluku alkoi voimakkaasti kasvaa. Nurmijärvi oli yksi näistä kunnista, mutta Mäntsäläkin sai vuosittain merkittävää muuttovoittoa.

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu Nurmijärvi-ilmiön paluusta. Aihe oli esillä mm.Tuusulan asuntomessuilla (27.8), missä kerrottiin OP:n tuoreesta asuntomarkkinakatsauksesta ja koronapandemian vaikutuksista asumistoiveisiin.

Kevään notkahduksen jälkeen asuntokauppaa käytiin heinäkuussa jo viime vuoden tahtiin. Uudenmaan kehyskunnissa kauppamäärät ovat palautuneet ennalleen ja hintakehitys on ollut vakaa.

Kommentoi

Palvelut