Päiväkodit koronasyksyyn – kotihoidon kuntalisään muutoksia

Varhaiskasvatus: Lakimuutos subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta ei vaikuttanut Mäntsälässä – kotihoidon kuntalisää ollaan leikkaamassa

Esiopetus alkaa kunnan päivähoitopaikoissa 25. elokuuta 2020 Jesse Helminen

Jesse Helminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi 1. elokuuta voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen, joka palautti kaikille lapsille yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen.

Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Mäntsälän kunnan varhaiskasvatuksen asiantuntija ja palveluohjaaja Tiina Korhonen kuitenkin muistuttaa, että lakimuutos ei tuo muutoksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen:

– Tämä johtuu siitä, että Mäntsälässä on ollut voimassa oleva kunnanvaltuuston päätös, että mäntsäläläisillä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on ollut oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen jo vuotta aiemmin eli 1. elokuuta 2019 alkaen.

Sosiaalisessa mediassa heräsi myös huoli, riittääkö päivähoitopaikat jatkossa, kun Mäntsälä 2026 -toimenpideohjelmaan on merkittynä kotihoidon kuntalisän leikkaaminen. Kunnan on lakisääteisesti tarjottava jokaiselle halukkaalle varhaiskasvatuspaikka.

Varhaiskasvatuspäällikkö Mervi Tuominen osaa kertoa asiasta sen, että kotihoidon kuntalisän nostaminen ei tilastojen valossa vähentänyt päivähoitopaikkojen tarvetta:

– Syksyllä 2019 tekemämme selvityksen perusteella näyttää siltä, että kotihoidontuen kuntalisä ei ole määrittävä tekijä perheiden päätöksessä jäädä lapsen kanssa kotiin.

Kotihoidontuen kuntalisän leikkaaminen tuo kunnanjohtajan esityksen mukaan säästöjä 423 000 euroa.

Päiväkodit ovat myös auenneet syksynä normaalisti, mutta koronapandemia ja mahdollinen toinen aalto on huomioitu erityisjärjestelyissä.

Lasta ei saa tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee lapsia, joilla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää tai kurkkukipua.

Toisekseen, myös lapsen tuojan/hakijan tulee olla terveenä, kerrotaan kunnan ohjeistuksessa, joka on suunnattu varhaiskasvatuksen aloittaville ja palvelun piiriin palaaville.

Tiedotteessa myös kerrotaan, että käsihygieniasta huolehditaan jatkuvalla käsien pesulla ja kontaktien määrää pyritään vähentämään.

On esimerkiksi suositeltavaa, että lapsen tulisi hakemaan päiväkodista aina vain yksi henkilö kerrallaan.

Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi, ja syyskaudella vanhempainillat järjestetään soveltaen esimerkiksi ulkotiloissa, etäyhteydellä tai pienryhmissä.

Lapsen kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea ja etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2019 päättänyt, että Mäntsälässä kotihoidontuen kuntalisää maksetaan 1.3.2020 alkaen perheen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 150€/kk, sisarkorotuksia ei makseta.

Kommentoi

Palvelut