THL: Koronaviruksen ja oireiden tiedot tarjolla karttojen lisäksi tulostaulukkoina

Kuvakaappaus THL:n sivuilta. .

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut verkkoon tulostaulukoita, joista koronavirus- ja oiretietoja voi tarkastella karttasovellusten lisäksi.

Koronakartan ja oirekartan tulostaulukoiden tiedot on julkaistu tilastokuutioissa, jossa voi tarkastella tietoja sairaanhoitopiireittäin ja koko maassa sekä ikäryhmittäin. Koronatiedot ovat lisäksi saatavissa sukupuolittain.

THL tiedottaa, että koronatiedot ovat saatavissa takautuvasti viikosta 5 alkaen eli siitä asti, kun ensimmäinen tautitapaus todettiin. Oiretiedot ovat saatavissa takautuvasti viikosta 13 lähtien.

Oiretiedot on saatu Omaolo -palvelusta kansalaisten raportoimien tietojen perusteella.

Sekä korona- että oiretiedot on julkaistu myös avoimena datana. Avoimen datan rajapinnan avulla dataa voi ladata omiin sovelluksiin, THL ilmoittaa.

Taulukoihin ja karttoihin pääset tästä.

Kommentoi

Palvelut