Vesikasveja kartoitetaan Pornaisissa, Monninkylässä tuhrittiin seurojentalo

Monninkylän seurojentalolle ilmestyi graffiteja. Laura Heino

Pornainen

Uudenmaan Ely-keskus tekee vuosittaista vesikasvikartoitusta ja Pornaisten Kotojärvi on yksi kahdeksasta maastokohteesta. Kartoitukset alkavat heinäkuun lopulla tai elokuussa. Kartoitukset tehdään veneestä tai kanootista käsin tai kahlaten vesikiikarin ja erilaisten kasviharojen avulla.

Maastotyöt kestävät yleensä päivän tai kaksi yhdellä järvellä.

Kasvillisuuskartoitukset toteutetaan loppukesällä, jolloin vesikasvillisuus on runsaimmillaan. Vesikasvien mahdolliset niittotyöt olisi hyvä jättää kartoitettavilla järvillä myöhäiseen syksyyn.

Kartoitukset ovat osa laajempaa vesien tilan seurantaa, jossa kerätään tietoa myös veden laadusta, kaloista, pohjaeläimistä ja levä- eli kasviplanktonlajistosta.

Askola

Seurojentalo töhrittiin

Monninkylässä Helkamäentiellä sijaitseva seurojentalo töhrittiin viikonlopun 10.–12.7. aikana. Vuonna 1932 valmistuneen seurojentalon seinään maalattiin spraymaalilla yön aikana useampikin maalaus.

Havaintoja tekijöistä voi ilmoittaa poliisille.

Kommentoi

Palvelut