Keudalle liki 2,5 miljoonaa lisärahoitusta – esimerkiksi opinto-ohjausta voidaan vahvistaa tulevaisuudessa

Anna Mari Leinosen mukaan lisärahoitus mahdollistaa jo lisätyn henkilöstön jatkotyöllistymisen ja edesauttaa opiskelijoiden tutkintoihin valmistumista. Keuda

Jesse Helminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesäkuun alussa ammatilliselle koulutukselle kolmivuotisen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman.

Osana ohjelmaa ammatillisille oppilaitoksille myönnettiin 80 miljoonaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Rahoitusta myönnettiin lisäsuoritepäätöksellä yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen ja Keudan osuus lisärahoituksesta oli kahdeksanneksi suurin, noin 2,5 miljoonaa.

Keudan tiedotteen mukaan lisärahoitusta tullaan hyödyntämään muun muassa uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen kohdennetusti eri toimipisteissä, jotta jokaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus opiskella täysipäiväisesti opinnoissaan.

Lisärahoituksen myötä aiotaan myös vahvistaa opinto-ohjauksen määrää ja kasvatetaan työpaikoille järjestettävää ohjausta. Opetuksen ja ohjauksen resursseja kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin vahvistamalla keudaattori-toimintaa.

– Keudaattori toimii tukipajana, jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijalle tukea opintojen edistämisessä, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja opintojen hallinnassa, kertoo rehtori Anna Mari Leinonen tiedotteessa.

Lisärahoituksen avulla aiotaan myös lisätä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että opiskelija hankkii sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisensa näytössä tai muulla tavoin.

Näitä valmiuksien vahvistamisopintoja järjestetään Keudassa erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen.

Keudalla on ammatilliset oppilaitokset Mäntsälässä Saaren kartanolla ja Lukkarinpolku 2:ssa.

Kommentoi

Palvelut