Eskarin aloitus siirtyy – yksityisellä eri aloituspäivät

Kasvatus: Kunnallinen esiopetus aloitetaan elokuun lopussa, mutta osa yksityisistä aloittaa esiopetuksen samassa tahdissa koulujen kanssa

Varhaiskasvatuksen esiopetus alkaa kunnan päiväkodeissa 25. elokuuta 2020 Jesse Helminen

Jesse Helminen

Kevään poikkeusolot ovat pakottaneet monet kunnat tekemään päätöksiä epävarmoissa olosuhteissa. Asetusten epävarmuuden lisäksi taloudellinen tilanne pakottaa kunnat – Mäntsälä mukaan lukien – sopeuttamaan toimintaansa eri aloilla.

Mäntsälässä säästöt ovat osuneet myös varhaiskasvatukseen.

Kunnanhallitus on 27. huhtikuuta pitämässään kokouksessa päättänyt, että varhaiskasvatuksen yksiköissä pidetään normaalia kesäaikaa enemmän vuosilomia.

Toimilla pyritään säästämään sijaiskustannuksissa tulevan toimintakauden aikana.

Kunnanhallitus perustelee päätöstä sillä, että lapsimäärä on kesäaikana huomattavasti vähäisempi kuin talvikaudella. Näin ollen lomien pitäminen ei aiheuta kesäaikana sijaiskustannusten syntyä.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on siten päättänyt, että esiopetusta tullaan tarjoamaan Mäntsälässä ajalla 25.8.2020–31.5.2021. Esiopetus toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Aikaisemmin esiopetusta on suunniteltu kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätöksellä 11.12.2018 § 143 annettavan lukuvuonna 12.8.2020–4.6.2021 (pois lukien loma-ajat) välisenä aikana yhteensä 188 päivää, eli 752 tuntia.

Esiopetuksen lakisääteinen määrä kuitenkin täyttyy myös uudella aikataululla, sillä näin kertyy yhteensä 175 toimintapäivää eli 700 tuntia.

Poikkeustilanteeseen, esiopetuksen antamismäärään sekä edellä pidempien lomien pitämiseen vedoten lautakunta näkee, että esiopetuksen aikataulun muokkaaminen on perusteltua tulevalle lukuvuodelle.

Samassa kokouksessa kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti, että jatkossa esiopetus päättyy vuosittain viimeistään 31. toukokuuta varhaiskasvatuksen laskutuksen helpottamiseksi.

Aikataulu koskee kuitenkin vain kunnallista esiopetusta, jota tarjotaan kunnallisissa peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Yksityisellä puolella ainakin liikuntapäiväkoti Voltti on ilmoittanut aloittavansa esiopetuksen aikaisemman suunnitelman mukaisesti 12. elokuuta.

Myös päiväkoti Omenapuu aikoo käynnistää esiopetuksen samassa tahdissa koulujen alkamisen kanssa.

– Koen, että ajankäytöllisesti sekä lasten suurten odotusten vuoksi esiopetusvuottaan kohtaan on mielekkäämpää aloittaa työskentely koulujen kanssa samassa linjassa, kommentoi Päiväkoti Omenapuun johtaja ja esiopettaja Marika Suojanen

Esiopetus laissa

Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen.

Esiopetus kestää tavallisesti vuoden ja esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetuksesta säädetään perustuslaissa.

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Kommentoi

Palvelut