Mustijoki matkailuvaltiksi, Ohkolanjoki hiipuu

Nummistenkosken rannoilta avautuu huikea uusimaalainen viljelymaisema kohti Alikartanoa. Kylän laavun vierellä maisemaa ihailivat Carita Pohjolan-Pirhonen (vas.), Kari Marttinen ja Sakari Tähkäpää, ansioituneita kylä- ja Mustijokiaktiiveja. Lasse Herrala

Lasse Herrala

Lähimatkailu nostaa päätään. Mäntsälä tarjoaa kymmeniä pikkujärviä vapaa-ajan virkistymiseen kolmen eri vesistön alueelta.

Mustijoki haarajokineen leimaa vesistömaisemaa. Ohkolanjoen varrella on muun muassa Natura-alue Sandbergin peltoineen.

– Mustijoki oli vaelluskalajoki 1900-luvulle saakka. Myllyt, puunuitto, sahat sekä sähkövoimalaitosten rakentaminen estivät vaelluskalojen nousun jokeen 1900-luvun alussa, tietää Kari Marttinen, Mustijoesta elävä lohijoki ry:n puheenjohtaja.

Marttisen mielestä Halkiankosken ja Lahankosken vesivoimalaitoksia lukuun ottamatta Mustijoen taloudellinen merkitys voimantuottajana on poistunut.

Tulevaisuudessa Mustijoella on suuri merkitys matkailun, pyöräilyn, melonnan, virkistyskalastuksen ja luontoliikunnan sekä Itämeren päästökuormituksen kannalta.

–  Tämän hetken suunnitelmissa ajankohtaisia ovat yleisölavan rakentaminen Nummistenkoskelle ja laavujen toteuttaminen Pornaisten keskustaajaman läheisyydessä sijaitseville koskille (Karjakoski, Myllykoski ja Kirveskoski).

Veden laadun havainnointia ja hallintaa varten tähdätään automaattisten mittausasemien sijoittamiseen Mustijoen ylä- ja alajuoksulle.

Näkemisen ja kokemisen arvoisia paikkoja Marttisen mukaan ovat Nummistenkoski, Halkiankoski, jonka putouskorkeus on yli 10 metriä sekä Lahankosket ja Itälänkoski. Pienempiä koskia on esimerkiksi Hirvihaaran Myllykoski.

Pyöräreitillä Hyvinkäältä Porvooseen Mustijokea seuraten valmiina ovat Hirvihaaran kartanon ateria- ja majoituspalvelut, Nummisten ravintola/ kahvila ja Pornaisen kaupat sekä muutamat uimarannat. Reittiopasteet ja esitteet puuttuvat vielä, samoin ruokahuolto- ja majoituspalvelut.

Marttista hieman arveluttaa, riittääkö Mäntsälän vedenpuhdistamon teho. Mitähän siellä pohjasedimentissä on? Vedessä on runsaasti levää ja se näyttää rikastuneen ravinteista.

Ohkolanjokea uhkaa umpeenkasvu. Marttisen mukaan kalat puuttuvat eikä uiminen onnistu. Sen virkistyskäyttö on vähäistä ja maisema-arvot ovat hävinneet.

Joki olisi merkittävä 18 kilometrin mittainen vesiväylä, joka alkaa Leppäalhonojalta ja pieniltä lammilta. Se laskee Keravanjokeen Mäntsälän, Sipoon ja Järvenpään kuntien rajalla.

– Lohi nousee Keravanjoessa jo lentokentän kohdille saakka. Kyläyhdistyksille Marttinen vinkkaa, ettei apua tule muualta, jolleivät kylät ryhdy toimiin.

– Ohkolanjoen tilan parantaminen ei kiinnosta jokivarren maanomistajia. Vuonna 2014 suoritetussa kyselyssä 40 maanomistajaa ilmoitti, että ”jokihan on aina ollut siinä, sehän on luonnontilassa”. Vain muutama kesäasukas ilmaisi innostuksensa joen kunnostamiselle.

Mustijoki

Sulkavanjärvestä Kilpilahteen

Mustijoki saa alkunsa Sulkavanjärvestä. Se yhtyy Hirvihaaran- tai Kaanaanjokena Mäntsälänjokeen. Varsinaisesti Mustijoeksi kutsutaan yhtymäkohdan alapuolista jokea.

Matkattuaan noin 80 kilometriä se laskee mereen Kilpilahdessa. Korkeuseroa on noin 80 metriä.

Mäntsälänjoki saa alkunsa Hunttijärvestä. Joen tutustumiskohteita on kalaisan Hunttijärven lisäksi esimerkiksi Saaren kartanon alueet sekä nyt kunnostettu joen uoma virkistysalueineen keskustan kohdalla.

Kaanaanjoen varrelta löytyy erilaisia matkailupalveluita tarjoava Elämyksen taika ja noin neljän kilometrin pituinen melontareitti Myllykoskelle Hirvihaaraan.

Myllykoskeen istutettua lohta päästään muutaman vuoden kuluttua kalastamaan.

Nummisissa harrastetaan kylää

– Olemme kyläpatriootteja. Kylässä pyritään syventämään yhteenkuuluvuutta, sanoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Carita Pohjolan-Pirhonen.

Mustijoki on tärkeä osa kylän elämää. Sen rantoja on eri yhdistysten voimin rakennettu palvelemaan paremmin sekä kyläläisiä että vieraita.

Yhteisvoimin on pystytetty hirsinen laavu uimarannan läheisyyteen.

Rantaa on muokattu paremmin uimiseen sopivaksi.

Myös Kokkorantaa on ehostettu.

– Olemme lukeneet rooliasuissa Nordenskiöldin kirjeitä, jota kuvaavat 1800-luvun elämää Alikartanossa. Tulokseen voi tutustua netissä. Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi on järjestetty taidetapahtuma. Moni asia jää tänä vuonna järjestämättä koronan vuoksi.

Kommentoi

Palvelut