Mäntsälä yrittäjän silmin – kyselytutkimus kartoitti yrittäjien kuntaan muuton ja poismuuton syitä

Yritykset: Opinnäytetyön vastauksissa korostui kulkuyhteydet ja sijainti

Julius Väinälän ammattikorkeakoulu Laurealle tekemä liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö "Mäntsälän yritysten muuttoliikkeen syyt vuosina 2015–2019" selvitti kyselytutkimuksella, miksi yrityksiä perustetaan Mäntsälään ja miksi osa yrityksistä on lakannut toimimasta Mäntsälässä. Tulokset kuvaavat hyvin Mäntsälän vahvuuksia ja heikkouksia.

Tutkimustulokset saatiin käyttäen kyselylomakkeen tuloksia, yritystilastoja vuosilta 2015–2019, sekä käyttäen muita olennaisia lähteitä. Tutkimuksen perusteella yrittäjät haluaisivat kehittää kuntaa lisäämällä toimitiloja, sekä myytäviä tontteja. Yritykset kaipasivat myös parempia tietoliikenneyhteyksiä, sekä julkisen liikenteen kehittämistä Mäntsälässä. Tutkimuksen tilasi Mäntsälän Yrityskehitys Oy.

Tutkimuksen tuloksista selvisi myös, että vuosina 2015–2019 osakeyhtiöksi rekisteröityjen yritysten määrä oli kasvanut tasaisesti Mäntsälässä. Sen sijaan avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, ja yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä oli laskenut.

Kyselylomakkeen tuloksista selvisi lisäksi, että Mäntsäläläiset yritykset arvostivat Lahti–Helsinki moottoritien vaikutukset yritystoiminnassa korkealle. Myös Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimivat palvelut korostuivat yritysten vastauksissa. Kiitoksia keräsi etenkin Mäntsälän yhden luukun malli ja asiantunteva henkilöstä, jolta sai vastauksia yrittämiseen liittyvissä asioissa nopealla aikataululla.

Tilattu opinnäytetyö ei ollut ensimmäinen laatuaan, jonka Mäntsälän Yrityskehitys Oy on tilannut Laurean ammattikorkeakoululta. Aikaisempien ehdotettujen ja tilattujen opinnäytteiden joukossa on tehty tutkimusta muun muassa ostoskäyttäytymisestä, asukkaiden muuttamisesta, asukas tyytyväisyydestä, sekä laskennallista liikennetutkimusta.

– Me ehdotetaan heille aiheet ja oppilaat tekevät ne siellä ammattikorkeakoulun ohjauksessa, kommentoi Harri Kari Mäntsälän Yrityskehityksestä.

On hyvä, että voimme pistää tuloksia pöydälle.

Harri Kari

Tutkimusten teettäminen opiskelijoilla on ollut molemmille osapuolille hedelmällistä, sillä samalla kun Mäntsälän Yrityskehitys saa tärkeää ja käyttökelpoista tietoa alueen yrityksistä ja väestöstä; pääsevät opiskelijat tekemään lopputyötä mielekkäistä aiheista ja tutkimustuloksia päästään heti hyödyntämään ammatillisessa käytössä. Oppilaat saavat tilatuista lopputöistä myös erinomaista näyttöä osaamisestaan, jota he voivat hyödyntää CV:ssä ja työnhaussa.

– Opiskelija tietävät, että työt menevät käyttöön, joten töiden laatu on ollut erittäin hyvä ja tulokset käyttökelpoisia meidän käyttöömme.

Kyseisenkin opinnäytetyön tuloksia aiotaan myös heti hyödyntää.

– Tutkimuksessa ei tullut ilmi mitään täysin uusia seikkoja, mutta tutkimus vahvistaa meidän strategiaa, jonka keskiössä on hyvät julkiset yhteydet, ja logistinen sijainti, kertoo Kari.

Tutkimuksia on hyödynnetty aiemmin esimerkiksi neuvoteltaessa juna-aikatauluista. Julkinen liikennekin aiotaan ottaa puheeksi seuraavassa kokouksessa Ely-keskuksen kanssa:

– On hyvä, että voimme pistää tuloksia pöydälle. Asioita voidaan sitten kehittää niiden pohjalta, ja he arvostavat siellä näitä tutkimuksia. Vaikka ne ei ole professoritasoisia, niin voidaan näyttää, että ei vain olla tätä mieltä, vaan asiaa voidaan perustella. jatkaa Kari.

Mäntsälän yritysten muuttoliikkeen syyt vuosina 2015–2019

Mäntsälän vahvuudet ja vetovoimatekijät yritysten näkökulmasta olivat muun muassa sijainti, erittäin kilpailukykyiset hinnat, asiakkuudet, kulkuyhteydet jotka tuovat kasvua, yrityskehitys ja tulevaisuutta silmällä pitäen yritystontit ja niiden hintataso.

Heikkouksina taas nähtiin julkisen liikenteen puute juna-asemalta eteenpäin, toimitilojen puute, heikot tietoliikenneyhteydet ja nuorten yrittäjien puute.

Kyselytutkimuksen perusteella kehityskohteina haluttiin painottaa yhteistyötä eri yritysten välillä, rakentamisen pitäisi olla joustavampaa ja tasapuolista eri alojen yrityksille, sekä sisäisen julkisen liikenteen parantaminen.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut