"15-vuotiaiden tyttöjen tilanne pohdituttaa" – kolmasosa ilmoittaa olevansa alakuloinen useammin kuin kerran viikossa

Suomalaisilla tytöillä eri syistä johtuva psykosomaattinen eli psyykkisistä tekijöistä johtuva oireilu on poikia yleisempää kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi 15-vuotista tytöistä kolmasosa ilmoittaa olevansa alakuloinen useammin kuin kerran viikossa, kun 15-vuotiaista pojista vastaava osuus on 15 prosenttia. Lisäksi tytöillä monen oireen viikoittainen kokeminen on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä, pojilla vain 11-vuotiailla, tiedottaa Jyväskylän yliopisto.

– Suomessa 15-vuotiaiden tyttöjen tilanne pohdituttaa. Sen lisäksi, että he raportoivat muita ryhmiä yleisemmin psykosomaattisia oireita ja koulukuormittuneisuutta, he myös ovat yksinäisempiä ja kokevat vähemmän perheen tukea kuin pojat, tutkijatohtori Nelli Lyyra liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sanoo tiedotteessa.

Tiedot ilmenevät 19. toukokuuta julkaistusta WHO-Koululaistutkimuksesta, jota toteuttaa Suomessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tutkimus sisältää tietoa 11-, 13- ja 15-vuotiaiden terveyden kokemuksista, terveyskäyttäytymisestä, sosiaalisista suhteista ja mielen hyvinvoinnista. Tiedot perustuvat kyselytutkimuksen vastauksiin vuosilta 2017 ja 2018.

Kansainväliset tulokset osoittavat, että lasten ja nuorten alakuloisuus, ärtyneisyys ja univaikeudet ovat lisääntyneet. Lisäksi yhä useampi raportoi useista viikoittaisista oireista ja kuormittuvansa koulutyöstä, joten huoli lasten ja nuorten jaksamisesta on todellinen, kerrotaan tiedotteessa.

Positiivista tuloksissa ovat nuorten kokemukset vaikeiden asioiden jakamisen helppoudesta vanhempiensa kanssa. 11-vuotiaista nuorista lähes kaikki pitivät omista asioista puhumista helppona sekä äidin että isän kanssa. Pojat pitivät äidille ja isälle puhumisen yleisemmin helppona kuin tytöt kaikissa ikäryhmissä ja sijoittuivat kansainvälisessä vertailussa keskiarvon yläpuolelle.

Tutkimuksesta myös ilmenee, että suurin osa nuorista ei syö kasviksia ravitsemussuosituksen mukaisesti ja kansainvälisessä vertailussa suomalaiset lapset ja nuoret ovat viimeisiä hedelmien syömisessä, myös vihanneksia syödään niukasti. Tytöt syövät hedelmiä ja vihanneksia yleisemmin kuin pojat.

Sitä vastoin suomalaisnuorten makeisten ja limsojen kulutus on kansainvälisesti vertaillen erittäin vähäistä, kuten aiempina tutkimusvuosina. Terveelliset ruokatottumukset olivat yleisempiä paremmin toimeentulevien perheiden lapsilla, sanotaan tiedotteessa.

– Noin joka neljäs poika ja kuudes tyttö on ylipainoinen, ja Suomen tulokset ovat lähellä kansainvälisiä keskiarvoja. Vaikka tytöillä ylipainoisten osuus on pienempi, he kokevat poikia yleisimmin olevansa lihavia, yliopistonlehtori Kristiina Ojala sanoo.

WHO-Koululaistutkimus

Keskeisiä tuloksia suomalaisten nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista:

Pojat oireilevat tyttöjä vähemmän ja kokevat saavansa tukea perheeltään yleisemmin kuin tytöt.

Suomalaiset nuoret liikkuvat päivittäin kansainvälisiä vertaisiaan enemmän. Suomessa pojat liikkuvat päivittäin tyttöjä enemmän jokaisessa ikäryhmässä.

Ylipainoisten osuus ei ole lisääntynyt vuodesta 2014 vuoteen 2018. Ylipainoisten poikien osuus on tyttöjä suurempi, mutta tytöt pitävät itseään lihavana poikia yleisemmin. Lihavana itsensä pitävien pitäneiden osuus on lisääntynyt 11-vuotiaiden keskuudessa.

Runsas sosiodigitaalinen osallistuminen lisääntyi iän myötä ja oli tytöillä yleisempää kuin pojilla.

Noin joka kymmenes nuori täyttää some-addiktion kriteerit. Addiktio oli pojilla ja tytöillä yhtä yleistä.

Poikien tupakointi- ja alkoholinkäyttötavat ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Sukupuolten välillä ei tottumusten suhteen ole enää havaittavissa eroja.

Kannabiksen kokeilu ja kuukausittainen käyttö ei lisääntynyt vuosien 2014 ja 2018 välisenä ajanjaksona.

Mainos: LähiTapiola Uusimaa

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut