Ratkaisu Kho:ssa: Sälinkään-Soukkion osayleiskaavapäätös ei muutu

Sälinkään kartano on Sälinkään kylän maamerkki. Arkistokuva

Tanja-Elina Niemi

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sälinkään-Soukkion osayleiskaavasta tehdyt valitukset. Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä ei näin ollen muuteta.

Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa toukokuussa 2016. Päätöksestä valittivat yksityinen henkilö sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Edellisessä valituksessa haluttiin kumota Juurela-nimistä kiinteistöä koskeva kaavamerkintä. Henkilö valitti myös menettelytapavirheestä.

Kho totesi, ettei virhettä ole tapahtunut. Hallinto-oikeus toteaa myös, että maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaate ei edellytä, että kaavoituksessa eri maanomistajien alueille olisi osoitettava samanlaista maankäyttöä.

Elyn valitukseen hallinto-oikeus toteaa muun muassa, että hyväksytyssä osayleiskaavassa osoitetaan lukuisia kohteita ja alueita, joiden tarkoituksena on rakennetun ympäristön ja maiseman vaaliminen. Hallinto-oikeus katsoo, että kohteiden ja alueiden vähentäminen kaavaa laadittaessa ei yksin merkitse, että hyväksytty kaava olisi lainvastainen.

Päätöksen mukaan ely-keskus ei ole valituksessaan tarkemmin yksilöinyt, millä perusteilla se katsoo kohteiden ja alueiden poisjättämisestä seuraavan, että hyväksytty osayleiskaava olisi lainvastainen.

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaava-alue sijaitsee Mäntsälän kunnan luoteisosassa. Alueen pinta-ala on noin 99 neliökilometriä.

Suunnittelualue rajoittuu lännessä ja luoteessa Hausjärven kuntaan. Kaava-alueen asukasmäärä on noin 1310 ja kaavan tavoitteena on mahdollistaa 2 prosentin vuotuinen asukasmäärän kasvu.

Kaava pyrkii ohjaamaan haja-asutusalueiden rakentamista yhdyskuntarakenteen ja ympäristön kannalta hyville alueille, jotta epätoivotulta hajarakentamiselta vältyttäisiin.

Maakuntakaavassa Sälinkään kylä on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kyläksi.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu