Tunnistatko itsesi? Tutkimus paljastaa, millainen ihminen saa töitä

Kuvituskuva. Toni Tervo

toimitus

Työeläkealan ja Kelan teettämästä tutkimuksesta selviää, että työnantajat arvioivat rekrytointeja tehdessään työntekijän persoonallisuutta ja asennetta enemmän kuin ammattitaitoa ja ikää. Ihannetyöntekijä on ”hyvä tyyppi”, jolta kaivataan osaamisen rinnalla oma-aloitteisuutta, oppimiskykyä, motivaatiota ja vastuunkantoa.

Tutkimuksessa kysyttiin organisaatioiden rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä näkemyksiä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista, työhyvinvoinnin ylläpidosta sekä suhtautumista alle 30- sekä yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin. Tutkimuksessa haastateltiin 150 henkilöä, jotka työskentelevät ylimmän johdon, liiketoimintajohdon ja HR-johdon tehtävissä.

– Työnantajat hakevat motivoituneita työntekijöitä, jotka sopeutuvat erilaisiin työympäristöihin. Näyttää siltä, että jos asenne on kohdillaan ja koulutus riittävä, voisi tehdä lähes mitä vain, toteaa IROResearch Oy:n asiakkuusjohtaja Hannu Horttana

Vastaajien näkemysten mukaan alle 30-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden vahvuudet ja heikkoudet ovat lähes peilikuva toisistaan. Yli 50-vuotiaita työntekijöitä rasittavat jaksamisongelmat, muutosvastarinta ja madaltunut oppimiskyky, mutta he ovat ammattitaitoisia, näkemyksellisiä, pitkäjänteisiä ja vastuuntuntoisia. Nuoremmilta ajatellaan löytyvän innostusta, joustavuutta ja ennakkoluulottomuutta, mutta sitoutuminen ja työmoraali voivat olla alhaisia. Vastaajien mukaan nuoremmat työntekijät haluavat edetä urallaan nopeasti ja heillä voi olla jopa ylioptimistinen käsitys omista kyvyistään.

Tuloksista voikin päätellä, että alle 30-vuotiaiden työntekijöiden ja yli 50-vuotiaiden ominaisuudet täydentävät toisiaan työmarkkinoilla ja työpaikoilla.

– Kun organisaatioihin palkataan kaikenikäisiä, saadaan paras mahdollinen yhdistelmä ammattitaitoa ja kaivattuja kykyjä organisaation käyttöön. Eri-ikäisiä työntekijöitä tulisi myös kannustaa entistä enemmän yhteistyöhön ja yhteisiin projekteihin, Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes korostaa.

Tuloksista selviää, että työntekijä on työnantajien mielestä parhaimmillaan keskimäärin 39-vuotiaana. Rekrytointipäätösten suhteen ikä ei kuitenkaan ole merkittävin tekijä. Haastatelluista vain 22 % pitää ikää merkityksellisenä tekijänä rekrytointipäätöstä tehdessä.

Tutkimuksen vastaajien mielestä omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu työntekijän velvollisuuksiin. Työnantajat pitivät tärkeimpänä fyysistä ja henkistä kuntoa sekä terveitä elämäntapoja. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin joustavuutta ja kykyä säädellä kuormitusta. Työssäjaksamisen kannalta tutkimuksen vastauksissa korostuivat tärkeinä asioina osaaminen ja elinikäinen oppiminen.

Kyselytutkimuksen tilasivat työeläkevakuuttajat Elo, Ilmarinen, Keva, Varma ja Veritas, alan etujärjestö Työeläkevakuuttajat Tela ja Kela. Sen toteutti IROResearch Oy ja kysely tehtiin puhelinhaastatteluina toukokuussa 2018.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu