Mäntsälän jokien puolestapuhuja toivoo kunnalta satsausta vesien puhtauteen – vaelluskaloille pääsy kirkolle asti

Luonnonvedet: Joet voisivat olla myös matkailuvaltti.

Tässä koskessa meritaimen selviytyy istukkaana Kari Marttinen

Kari Marttinen

Ennen taloudellista hyötykäyttöä Mustijoki oli kalastusmielessä lohijoki 1800-luvulla. Meritaimenet ja muut vaelluskalat ovat nousseet jokeen kudulle.

Ajan myötä Mustijokeen rakennetut sahat, myllyt ja erityisesti sähkövoimalaitokset ovat estäneet vaelluskalojen nousun kutupaikoilleen. Nykyisin jäljellä on neljä sähkövoimalaitosta: Tyysterinkoski, Laukkoski, Lahankoski ja Halkiankoski.

Suurin ja merkittävin näistä on Nivos Energian omistama Halkiankosken voimalaitos, jonka teho on 0,3 MW ja putouskorkeus 10 metriä.

Tällaiset, voimalaitosten ohi rakennetut luonnonmukaiset kalatiet on todettu käytännössä toimiviksi. Kari Marttinen

Mustijoesta elävä lohijoki ry toimii Mustijoen ennallistamiseksi ja monimuotoisten nykyajan toimintojen edistämiseksi. Melonta, pyöräily, retkeily, luontomatkailu ja vapaa-ajan kalastus ovat esimerkkejä mahdollisuuksista tulevaisuuden Mustijoella.

Jokaisen toimintamuodon edistämiseksi yhdistyksellä on suunnitelmia. Mustijoen varrelle tulevista retkeilyn tukikohdista ensimmäisenä on toteutettu Tampin laavu Nivos Energia Oy:n merkittävällä tuella yhdessä Nummisten kyläyhdistyksen kanssa Nummistenkosken uimarannan yhteyteen. Laavu vihittiin käyttöön 27. syyskuuta viime vuonna.

Mustijoesta on moneksi

Kari Marttinen

Yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin 8. lokakuuta viime vuonna ensimmäinen Mustijoki-seminaari Hirvihaaran kartanossa Nivos Energian tukemana.

Saatuaan peruspääoman Rapala rahastolta vuonna 2016 Mustijoesta elävä lohijoki ry (MEL) on voinut EKOenergian ja Ely-keskuksen tukemana teettää Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksellä Mustijoen virtavesien ja kalatalouden kehittämissuunnitelman, joka julkaistiin keväällä 2018.

Yhdistyksen edustajat esittelivät suunnitelmia ympäristöministeriössä viime vuoden maaliskuussa ja saivat kuulla ministeri Kimmo Tiilikaisen pitävän suunnitelmia hyvin tehtyinä ja toteuttamiskelpoisina

Virtavesien kehittämissuunnitelman tärkeimmät kohteet ovat koskialueiden vesistökunnostukset ja kalateiden rakentaminen voimalaitoskoskien yhteyteen.

Näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä Mäntsälän ja Pornaisten kuntien, Porvoon kaupungin, Kilpilahden yritysten, yrittäjä-järjestöjen, maanomistajien, maanviljelijöiden ja paikallisten Mustijoen varren kansalaisjärjestöjen kesken.

Raaseporin esimerkin mukaisesti kalateiden rakentaminen sikäläisen Mustionjoen neljään koskeen onnistuu laajan yhteistyön, hyvän yhteishengen, toimijoiden pitkäjänteisen sitoutumisen ja positiivisen tahtotilan avulla.

Mustijoen vesiarvoihin ja haitallisten päästöjen vähentämiseen vaikuttaminen ovat myös yhdistyksen toiminnan ytimessä. Tavoitteena on parantaa käsitystä vesiarvojen kehittymisestä toteuttamalla nykyisten velvoitemittausten lisäksi automaattiset mittausasemat sekä Mustijoen yläosaan että alajuoksulle. Nykyisten velvoitemittausten tulosten yhdistäminen ja julkinen rekisteröinti nähdään niin ikään tarpeelliseksi.

Tulevaisuudessa Mustijoen matkailu, melonta, pyöräily, kalastus ja luontoelämykset ovat nykyistä paljon kiinnostavampia ennallistamistoimien jälkeen. Tavoitteena on kalakantojen vahvistaminen ja vaelluskalojen nousun mahdollistaminen Mustijokeen aina Mäntsälän korkeudelle saakka.

ntsälän kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Kosone n suhtautuu myönteisesti suunnitelmiin Mustijoen kehittämisestä.

Mustijoesta elävä lohijoki ry:n puheenjohtajana toivon puolestaan Mäntsälän kunnan johtavilta viranhaltijoilta huomattavasti nykyistä enemmän ymmärrystä ja toimia puhtaiden luonnonvesien ja viihtyisän luontoympäristön puolesta Mäntsälässä.

Kommentoi

Palvelut