Mäntsälän Aero tarkkaan syyniin

Lentokentän vaikutusten esittely kokosi Hirvihaaran Lasipalatsin täyteen vastustajia ja puoltajia. lasse herrala

toimitus

Mäntsälään suunnitellaan yleisilmailun lentokenttää pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Kenttä tulisi valtatie 25:n varteen kuuden kilometrin päähän Mäntsälän keskustasta.

Hanketta varten on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely. Yhteysviranomaisena toimiva Ely-keskus järjesti YVA-vaiheista tiedotustilaisuuden.

– Arviointi ei ole päätöksentekoa. Siinä tuotetaan tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten, sanoo ylitarkastaja Tuomas Autere

Ely-keskus pyytää arviointiohjelmasta tarvittavat lausunnot ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden antamiseen 26.11. asti. Yhteysviranomaisen ohjelmalausunto annetaan joulukuussa.

– Hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta annetaan kahden kuukauden kuluessa nähtävillä oloajan loputtua.

– Alueen suunnittelua varten on laadittu viisi erilaista vaihtoehtoa, esittelee johtava konsultti Timo Huhtinen Sitowisesta.

Nollavaihtoehdossa alue tasataan ja muutetaan pelloksi. Tämä vaihtoehto vaatii, että alueelta kaivetaan 1,5 miljoonaa kuutiota maa-ainesta ja tilalle tuodaan 2 miljoonaa tonnia ylijäämäsavea.

Ykkönen käsittää pitkän kiitoradan (1 190 metriä), kiihdytysradan meluvalleineen ja tapahtumakentän. Lisäksi alueelle tulisi huoltoasema, rekkaparkki, raskaan liikenteen tankkauspaikka, kahvila ja lasten leikkipaikka.

Kakkosessa on pitkä kenttä huoltotiloineen, huoltoasema kahviloineen sekä rekkaparkki.

Kolmonen tarjoaa pitkän kentän ja polttoaineen jakelun koneille.

Nelosessa kiitotie lyhennetään 690-metriseksi.

Kentän rakentamiseen arvioidaan kuluvan 4-12 vuotta. Rakentamisessa käytetään hyödyksi noin 2 miljoonaa tonnia kierrätysbetonia, -tiiltä ja kuonaa.

– Yksi lento muodostuu vähintään kahdesta lento-operaatiosta: noususta ja laskusta, sanoo Huhtinen.

Vuotuisten lentojen määräksi on arvioitu Huhtisen mukaan vaihtoehdossa 1 enintään 60 000 lentoa, vaihtoehdossa 2 enintään 40 000, vaihtoehdossa 3 enintään 5 000 ja vaihtoehdossa 4 enintään 2 200 lentoa.

– Suuri osa lennoista muodostuu koulutuslennoista ja läpilaskuharjoittelusta. Kaikissa vaihtoehdoissa kentälle voi liikennöidä myös helikopterilla, joiden lentojen määräksi arvioidaan kaksi lentoa vuorokaudessa.

– Vaikutuksista laajimmalle voivat ulottua meluvaikutus, vaikutus liikenteeseen ja vaikutukset pintavesiin, arvioi Huhtinen.

Myönteisiä vaikutuksia voi olla ihmisiin koko sillä alueella, jolta ihmiset tulevat käyttämään kentän palveluita.

Tavoitteena on rakentaa paahdeympäristö harvinaisille kasveille ja hyönteisille.

Luontoarvojen kannalta kriittisiä kohtia ovat lähellä sijaitseva Mustametsän Natura-alue sekä laaja eteläsuomalainen yhtenäinen metsäalue.

Palautetta voi antaa sähköpostitse: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Mitä arvioidaan?

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen

yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä em. tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyviä vaikutuksia

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Palvelut