Mikä on lentokentän laajuus?

Uudenmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Liisa Nyrölä kuunteli Hirvihaaran kartanolla, mitä mieltä Mäntsälän Luonnonsuojelyhdistyksen puheenjohtaja Olli Elo on konsulttiyhtiö Sitowisen laatimasta lentokentän ympäristövaikutusarviosta. Kauko Ollila

toimitus

Kauko Ollila

Hirvihaaran kehkeytyy lentokenttä pullataikinan omaisessa hivutusprosessissa, josta ei puutu myöskään muna/kana-elementtejä.

Heinäkuun 19. päivä on takaraja niille, jotka haluavat ottaa kantaa hankkeesta laadittuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).

Kenttä olisi perustamisvaiheessaan ”yleisilmailuun käytettävä lentopaikka”, jolla ei olisi kaupallista lentotoimintaa, mutta mahdollisesti esimerkiksi helikopterien huoltoa.

Mäntsälän Aeron keulahenkilö Janne Kuulasvuo haluaa hankkia kentän pohjaksi Gless-yrityksensä käsittelemää betonimursketta ja selvittää samalla, minkä laajuista ilmailu- ja vapaa-ajanliiketoimintaa maankaatopaikan päälle on mahdollista toteuttaa.

Kentän eri laajuusvaihtoehdot eroavat keskenään valtavasti ja tavoitellun kentän mittakaava on avoin.

Laajin vaihtoehto sisältää huvipuistomaisia elementtejä kentän ohessa ja poikisi suuren mittakaavan maansiirto- ja täyttöprosessin.

Muutenkin kuuma aihe on lämmennyt entuudestaan Kuulasvuon kertoessa kenttähankeen muista rahoittajista vain, että raha ei ole venäläistä.

Tällaisten hankkeiden toteutus edellyttää YVA- eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Kysymyksessä ei ole lupaprosessi, vaan sillä tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten.

Menettelyssä arvioidaan ja vertaillaan eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia.

Parhaillaan käynnissä oleva kuuleminen on osa YVA-menettelyä, jossa arvioidaan hankkeen vaikutukset.

Kuka tahansa voi esittää hankkeesta mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ely-keskukselle.

Jo pelkkä kuvatun laajuinen betonin kärrääminen alueelle edellyttää ympäristölupaa.

Kalliolouheen ja betoni- sekä tiilijätteen lisäksi täyttöön haluttaisiin käyttää myös jätepolttolaitosten kuonaa.

Koko rakentamisaikaisen betonimurskeen määrä olisi noin puoli miljoonaa tonnia.

Pintarakenteissa käytettäisiin myös kaduilta kerättyä hiekoitussepeliä.

Kuvatut rakenne-elementit edellyttävät tehokasta ja varsin kallista suotovesien käsittelyjärjestelmää.

Uudenmaan maakuntahallitus ottaa kantaa kenttään vasta sitten, kun sen todellinen laajuus on selvillä.

Laajin vaihtoehto toisi kentälle jopa 60 000 nousua tai laskua vuodessa, seuraavaksi suurin 40 000 ja pienin 2 200.

Esimerkiksi Hyvinkään kentän vuosittaisten lento-operaatioiden määrä on noin 10 000 operaatiota.

Laajin kenttävaihtoehto edellyttäisi merkittäviä liikennejärjestelyjä Hanko–Porvoo-tielle, koska se on ainoa liittymä kenttäalueelle.

Traficom ei yleensä myönnä lentopaikkalupaa, jos kunta vastustaa hanketta.

Lentopaikkalupa tarkoittaa lupaa kentän ja sen lennonvarmistuslaitteiden rakentamiseen.

Lentokentän rakennusten rakentamiseen tarvitaan myönteinen suunnittelutarveratkaisu ja rakennusluvat.

Suunnittelutarveratkaisu tarkoittaa asemakaavoittamattoman alueen käytön tapauskohtaista harkintaa. Kenttäalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Mäntsälän kuntakehityslautakunta totesi 12.6. kokouksessaan, että YVA:ssa pitää huomioida paremmin Helsinki–Vantaan kentän läheisyys.

Lentokorkeusrajoitusten vuoksi ei lento-opetustoimintaa voida harjoittaa kenttäalueella, vaan opetus tapahtuu muualla ilmatilassa.

Konsulttiyhtiö Sitowisen tekemä YVA-selostus oli esillä ja asiasta kiinnostuneiden kommentoitavana YVA-menettelyn osana järjestetyssä yleisötilaisuudessa Hirvihaaran kartanossa toukokuun lopulla.

Kenttähankkeen ympäristövaikutusselvitykseen on mahdollista esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti.

Ne tuiee toimittaa yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 19.7. mennessä.

Hanketta voi tarkastella osoitteessa ymparisto.fi/GlesMantsalaAeroYVA

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu