Lukijalta | Etelä-Mäntsälän oppilaat väliinputoajia kielten opetuksessa

Mäntsälän koululaisille pitää tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet kielten opetukseen!

Mäntsälän koululaiset ovat lähikuntia heikommassa asemassa kielenopetuksessa, ja erityisen kriittinen tilanne on Etelä-Mäntsälän osalta.

Mäntsälän ja Tuusulan kouluyhteistyö eteläisessä Mäntsälässä toimii hyvin, mutta vieraiden kielten osalta opetussuunnitelmat eivät kohtaa.

Mäntsälän kunta tarjoaa valinnaiset kielet 8. luokalta alkavina B2-kielinä. Monissa lähikunnissa valinnaisten kielten opetus alkaa jo alakoulussa, ja kielitarjottimelta löytyy esim. ranska, saksa, espanja ja venäjä.

Myös Kellokosken yläkouluun tulevista tuusulalaisista koululaisista kaikki kielistä kiinnostuneet ovat aloittaneet A2-kielen opinnot jo alakoulussa. Tästä johtuen valinnaiskielen aloittavia ryhmiä ei Kellokosken yläkoulussa ole syntynyt vuosiin.

Näin syntyy tilanne, jossa Ohkolassa tai Hyökännummella koulunsa käyvällä oppilaalla ei perusopetuksen aikana ole mahdollisuutta opiskella yhtään valinnaista kieltä.

Etelä-Mäntsälän oppilaat, jotka jatkavat yläkouluun Kellokoskelle, saavat käytännössä mahdollisuuden valinnaisen kielen opiskeluun vasta 2. asteen opintojen aikana. Heidän ainoat koko peruskoulun aikana oppimansa kielet ovat nykytilanteessa englanti ja ruotsi.

Mäntsälän kunta on perustellut kielten opetuksen nykyistä järjestelyä tasa-arvon toteutumisella: kaikissa kunnan kouluissa tulee olla samat mahdollisuudet kielten opetukseen.

Lasten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta tilanne on päinvastainen: Mäntsälän koululaiset ovat nykyisellään eriarvoisessa asemassa toisiinsa ja toisten kuntien koululaisiin verrattuna.

Ratkaisuksi Etelä-Mäntsälän valinnaiskieliongelmaan on tarjottu siirron anomista toiseen yläkouluun.

Mielestämme vaatimus koulun vaihtamisesta on kohtuuton, sillä yläkouluun siirtyminen on nuoren elämässä suuri muutos.

Siirtyminen ehkä luokan ainoana oppilaana vieraaseen kouluun valinnaisen kielen takia on liikaa pyydetty. Toinen vaihtoehto on, että vanhemmat hankkivat itse lapselleen kieliopetusta.

Mikäli vanhemmat pystyvät kustantamaan kielen opetuksen yksityisopetuksella, Kellokosken yläkoulu on valmis ottamaan oppilaat tasokokeen kautta jatkavaan A2-kieliryhmään. Ei voi olla niin, että lasten kielitaito on vanhempien kukkarosta kiinni!

Mäntsälään toivotaan uusia asukkaita, ja kunta halutaan tunnettavan elinvoimaisena ja lapsimyönteisenä kuntana.

Moni Mäntsälään muuttanut perhe ottaa alakoulun kielitarjottimen itsestäänselvyytenä ja hämmästyy kuullessaan todellisen tilanteen. Kuntaan pettynyt muuttaja on myös mahdollinen lähtijä.

Mäntsälässä on tehty valtuustoaloite A2-kielten opetuksen aloittamisesta Mäntsälässä.

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta ja Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys kannattavat aloitetta ja vaativat sen käsittelyä ja hyväksymistä nopealla aikataululla. Meillä ei ole enää varaa jättää kokonaisia vuosiluokkia ilman haluamaansa ja tarvitsemaansa kielitaitoa!

Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta ja Hyökännummen koulun vanhempainyhdistys ry

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut