Pääkirjoitus | Korona kerryttää liikuntavelkaa

Mäntsälä liikkuu 2026 - seurakyselyn raportti oli karua, mutta ei yllättävää luettavaa. Varoitusmerkkejä lasten ja nuorten liikuntaharrastusten vähenemisestä on ollut ilmassa jo keväästä 2020 asti, ja mahdollisista jatkoseurauksista ei ole vielä tietoa.

Kyselyyn vastanneista seuratoimijoista suurin osa kertoi, että harrastajamäärät ovat selvästi pudonneet ja sen voi helposti päätellä mistä asia voi johtua; etäliikunta ei motivoi.

Se ei motivoi, sillä lasten ja nuorten harrastamisessa ei ole kyse pelkästään fyysisen kunnon ja taitavuuden parantamisesta, vaan yhtenä suurena tekijänä motivaation suhteen on kaverisuhteet.

Seurojen kannalta haastavaa on myös ollut jatkuvassa epävarmuudessa eläminen, kun koskaan ei ole voinut olla varma siitä, milloin harjoituksissa siirrytään etävalmennukseen ja riittääkö motivoituneita ohjaajia.

Se on myös omalta osaltaan rapauttanut seurojen sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Vuonna 2018 Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä Suomessa selvittäneen LIITU-tutkimuksen mukaan vain kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu suositusten mukaan, ja kyseiset tulokset olivat jo ajalta ennen koronakriisiä.

Koronakriisi on entisestään pahentanut tätä ”liikuntavelkaa” ja suuri kysymys onkin nyt se, kuinka saadaan jo harrastuksensa lopettaneet nuoret palaamaan harrastustensa pariin?

Hyviä merkkejä on toivottavasti jo ilmassa, sillä Valtion liikuntaneuvoston vuosi sitten toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan yksi merkittävä tekijä nuorten liikunnan vähenemiselle oli liikuntapaikkojen kiinniolo ja se, ettei kotona voinut harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla.

Nyt rajoituksia ollaan taas toistaiseksi purkamassa, mutta sen lisäksi kunta ja seurat voisivat tehdä tiivistä yhteistyötä tilaongelmien ratkaisemiseksi. Se nousi myös esiin kyselyn vastauksissa, joissa vaadittiin muun muassa koulujen ja monitoimitalon liikuntapaikkoja paremmin saataviksi ja maksuttomiksi kuntalaisille.

Jesse Helminen Kirjoittaja on Mäntsälän Uutisten avustaja.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut