Lukijalta: Ravinteet on Sahajärven ongelma

Mäntsälän Uutisissa 1.9. oli mielenkiintoinen artikkeli luomulihan tuottamisesta Hautjärvellä.

Sahajärven eli Hautjärven valuma-alueella laidunnetaan ainakin lihakarjaa, nautoja ja hevosia.

Laiduntaminen aiheuttaa väistämättä vesistövaikutuksia.

Sahajärveä virkistykseen käyttävät ovat joutuneet todistamaan, kuinka järvi on rehevöitynyt yhä pahemmin. Vesinäytteitä on otettu ja järven tilaa ja kalastoa tutkittu.

Veden laatu määritellään tällä hetkellä tyydyttäväksi. Se ei kuitenkaan muuta sitä silmin näkyvää tosiasiaa, että rehevöitymisen tahti kiihtyy.

Pelkkä laiduntaminen ei suinkaan ole ainoa ravinnekuorman lähde. Metsän ojitus, peltojen lannoitus ja ranta-asumusten jätevedet aiheuttavat päästöjä yhtälailla. Päästöt eivät ole yhtäkkiä pilaamassa järven vettä, vaan kehitys on perua vuosien takaa.

Tulevaisuudessa ei ole kaukana aika, jolloin lanta voidaan muuttaa biokaasuksi. Pelloille levitetään prosessissa sivutuotteena syntyvää kiintoainetta pelletteinä.

Lannoituksessa typen ja fosforin määrää voidaan hallita toisin kuin lietelannoituksessa.

Vielä biokaasulaitoksia ei ole saatu kannattaviksi muun muassa lannan kuljetuskustannusten vuoksi. Pilotteja on kuitenkin rakennettu.

Monen asian pitää vielä muuttua, mutta onneksi ratkaisuja on näköpiirissä.

Valtion ympäristöhallinnon ohjeet vesistökunnostushankkeen aloittamiseksi ovat: tutkikaa mahdollisuutta yhteistyöhön, kysykää asiantuntijoilta, tehkää suunnitelma, järjestäkää rahoitus ja täyttäkää hakulomake. Onhan se selkeästi sanottu niin.

Toimijoita on vähän ja hartiat ovat kapeat. Sahajärven tilan parantaminen on kuitenkin tavoittelemisen arvoista. Paitsi rahaa ja tekijöitä, alkuun tarvitaan yhteistä tahtotilaa.

Anna-Liisa Toivonen, Espoo

Kommentoi